Ilustračný obrázok - OMBUDSMAN

ÚRSO zriaďuje svojho netradičného „ÚRSO Ombudsmana“ v záujme byť bližšie k spotrebiteľovi. Nejde o konkrétnu osobu, ide o spôsob, ktorým chce byť ÚRSO bližšie k spotrebiteľom v snahe počúvať a riešiť ich najpálčivejšie problémy a otázky, a poskytnúť pomoc vo forme odporúčaní a rád.

ÚRSO ombudsman chce byť tým, koho spotrebiteľ vyhľadá, keď nevie ako ďalej pohnúť so svojím problémom. V tých jednoduchších prípadoch si spotrebiteľ nájde radu sám priamo na stránke ÚRSO v časti „spotrebiteľ“. V zložitejších si môže vyhľadať postup ako podať podnet, resp. návrh na alternatívne riešenie sporu voči svojmu dodávateľovi/distribútorovi energie.