Tipy na prípravu podania

Ak chcete podať podanie na ÚRSO, či už vo forme alternatívneho riešenia sporu, alebo len vo forme podnetu (v prípade, že ste si nie istí svojimi právami a povinnosťami ako odberateľa) je vhodné mať zdokumentovanú korešpondenciu so svojím dodávateľom/distribútorom energie. Podaniu musí predchádzať vybavená reklamácia v súlade s reklamačným poriadkom vášho dodávateľa/distribútora energie. Úrad následne zhodnotí, či bola reklamácia vyriešená správne a či boli posúdené všetky relevantné skutočnosti.
 
  1. Postupujte podľa reklamačného poriadku svojho dodávateľa/distribútora energie (listom, e-mailom, osobne v zákazníckom centre, príp. telefonicky) a počkajte na jej vybavenie.
  2. Ak nie ste spokojní s vybavením reklamácie, zistite na aký subjekt dohľadu sa vo vašom prípade môžete obrátiť. (Akú právomoc má ÚRSO vo veci ochrany spotrebiteľa? a Kedy vo veci nekoná ÚRSO?)
  3. Opíšte svoj prípad chronologicky a poznačte si všetky dôležité termíny a lehoty.
  4. Uveďte z akého dôvodu podávate podanie a akú nápravu chcete dosiahnuť.
  5. Využite formulár na to určený na našej stránke tu: podanie podnetu, prípadne na podanie návrhu na alternatívne riešenie sporu.

Kontakt

V súvislosti s podaním, ktoré máte voči svojmu dodávateľovi/distribútorovi energie (alebo voči viacerým regulovaným subjektom) sa môžete obrátiť na ÚRSO troma spôsobmi:
  • písomne na adresu: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Tomášikova 28C, 821 01 Bratislava 3
  • e-mailom na: spotrebitel@urso.gov.sk
  • vyplnením formulára priamo na stránke ÚRSO tu: Podajte podnet