Rozhodnutia úradu podľa Nariadení Komisie (EÚ) pre prevádzkovateľa prepravnej siete spoločnosť eustream a. s.

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 312/2014 z 26. marca 2014 o vytvorení sieťového predpisu na vyvažovanie plynu v prepravných sieťach
  • Rozhodnutie č. 0001/2015/P-PD zo dňa 15. 04. 2015 - prvá Správa o uplatnení predbežných opatrení. Predmetom schválenia bolo prijatie Predbežných opatrení, a to Vyvažovacia platforma, Prechodný poplatok za odchýlku a Prípustná odchýlka.
  • Rozhodnutie č. 0001/2017/P-PD zo dňa 22. 03. 2017 - prvá Aktualizácia Správy o uplatnení predbežných opatrení. Predmetom rozhodnutia bolo schválenie Aktualizovanej správy o uplatnení predbežných opatrení.
  • Rozhodnutie č. 0001/2019/P-EU zo dňa 18. 03. 2019 - druhá Aktualizácia Správy o uplatnení predbežných opatrení. Predmetom schválenia bolo rozhodnutie o pokračovaní prevádzky Vyvažovacej platformy a Prechodného poplatku za odchýlku do 15. apríla 2024.
  • Rozhodnutie č. 0001/2020/P-EU zo dňa 14. 04. 2020 - tretia Aktualizácia Správy o uplatnení predbežných opatrení. Predmetom rozhodnutia bolo schválenie Aktualizovanej správy o uplatnení predbežných opatrení.
  • Rozhodnutie č. 0001/2021/P-EU zo dňa 22. 03. 2021 - štvrtá Aktualizácia Správy o uplatnení predbežných opatrení. Predmetom rozhodnutia bolo schválenie Aktualizovanej správy o uplatnení predbežných opatrení.
Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/459 zo 16. marca 2017, ktorým sa ustanovuje sieťový predpis o mechanizmoch prideľovania kapacity v plynárenských prepravných sieťach, a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 984/2013
  • Rozhodnutie č. 0001/2018/P-EU zo dňa 27. 07. 2018 – predmetom rozhodnutia bolo schválenie pravidiel záväzného alternatívneho mechanizmus prideľovania kapacity na základe projektu HU-SK-AT na prepojovacích bodoch Veľké Zlievce, Balassagyarmat a Baumgarten.
  • Rozhodnutie č. 0002/2019/P-EU zo dňa 30. 04. 2019 - predmetom rozhodnutia bolo schválenie pravidiel záväzného alternatívneho mechanizmus prideľovania kapacity na základe projektu HU-SK na prepojovacích bodoch Veľké Zlievce a Balassagyarmat.
  • Rozhodnutie č. 0002/2020/P-EU zo dňa 05. 05. 2020 - predmetom rozhodnutia bolo schválenie pravidiel záväzného alternatívneho mechanizmus prideľovania kapacity na základe projektu HU-SK II. na prepojovacích bodoch Veľké Zlievce a Balassagyarmat.
Predmetné rozhodnutia podľa Nariadení Komisie (EÚ) pre prevádzkovateľa prepravnej sieti spoločnosť eustream a. s. sa nachádzajú v časti /Plynárenstvo/Sieťové predpisy.