Top tlačové správy

Výrazné zdraženie ceny elektriny na svetových burzách nedokážeme ovplyvniť, podobne ako situáciu s COVID-19, keď veľa z nás pracovalo, či sa v tejto dobe zdržiavalo doma dlhšie ako je obvyklé, čo sa určite odrazilo aj na spotrebe energie.

Existuje však veľa spôsobov ako zvýšiť energetickú efektívnosť a komfort vášho bývania.
Naďalej žiadame verejnosť a regulované subjekty, aby pri doručovaní písomností využívali elektronickú poštu, najmä Ústredný portál verejnej správy (www.slovensko.sk), alternatívne e-mailovú adresu urso@urso.gov.sk, prípadne poštový úrad.

Tlačové správy

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ubezpečuje verejnosť, že o koncových cenách elektriny, plynu, tepla a vody na rok 2022, vrátane jednotlivých zložiek týchto cien, rozhodne úrad v riadnych cenových konaniach v zmysle platnej legislatívy SR. Jednotlivé cenové konania budú prebiehať na úrade v najbližších týždňoch a mesiacoch. O ich výsledku bude úrad informovať verejnosť po ich finálnom ukončení do konca tohto roka.
Úrad na stretnutí vyzval dodávateľov poslednej inštancie, aby bývalým zákazníkom Slovakia Energy neúčtovali maximálne ceny elektriny v zmysle inštitútu dodávky poslednej inštancie, ale aby im poskytli elektrinu za regulované ceny.

Úrad zvažuje vytvorenie fondu na ochranu odberateľov energií, ktorý by chránil odberateľov pred dramatickým zvyšovaním cien energií v prípade náhleho ukončenia činnosti ich dodávateľa.