Stručne povedané, áno, ÚRSO je tu na to, aby konalo nestranne s dôrazom na ochranu zákonných práv odberateľa a dospelo k spravodlivému stanovisku resp. záveru na základe skutočností, ktoré má od spotrebiteľa aj od regulovaného subjektu. Neznamená to pre odberateľa žiadne finančné náklady, jediné, čo musíte zvážiť je, či za to stojí váš čas. Treba však mať na pamäti, že podanie nemá vplyv na splatnosť prípadných pohľadávok.