MPM SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ, s.r.o.
Bratislavská 612/18, Žilina
Dátum: 26.10.2023
TERMOKOMPLEX, spol. s r.o.
Hlavná 42, Krompachy
Dátum: 24.10.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0169/2023/T (PDF)
AREA Šamorín, s.r.o.
Bratislavská ulica 88, Šamorín
Dátum: 24.10.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0106/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
BYSPRAV spol. s r.o.
Nová Doba 924/13, Galanta
Dátum: 24.10.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0097/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o.
Cyrila a Metoda 29, Vrútky
Dátum: 24.10.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0156/2023/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0356/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
KGJ Invest a. s.
Prievozská 14/A, Bratislava
Dátum: 23.10.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0334/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
MAGNA TEPLO a. s.
Mlynské Nivy 48/4959, Bratislava
Dátum: 23.10.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0019/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
MAGNA TEPLO a. s.
Mlynské Nivy 48/4959, Bratislava
Dátum: 23.10.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0011/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o.
nám. Dr. Alberta Schweitzera 194, Stará Turá
Dátum: 19.10.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0055/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
DCa THERM, a.s.
Štúrova 76/11, Dubnica nad Váhom
Dátum: 19.10.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0004/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
MAGNA TEPLO a. s.
Mlynské Nivy 48/4959, Bratislava
Dátum: 19.10.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0013/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
MPBH ŠAMORÍN, s.r.o.
Veterná 23/D, Šamorín
Dátum: 19.10.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0099/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
Správa domov Gelnica, s.r.o.
Športová 14, Gelnica
Dátum: 19.10.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0222/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
Okresné stavebné bytové družstvo Senica
Štefánikova 718, Senica
Dátum: 17.10.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0100/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
MAGNA TEPLO a. s.
Mlynské Nivy 48/4959, Bratislava
Dátum: 17.10.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0020/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
MAGNA TEPLO a. s.
Mlynské Nivy 48/4959, Bratislava
Dátum: 17.10.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0012/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
MAGNA TEPLO a. s.
Mlynské Nivy 48/4959, Bratislava
Dátum: 17.10.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0017/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
MAGNA TEPLO a. s.
Mlynské Nivy 48/4959, Bratislava
Dátum: 17.10.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0015/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
MAGNA TEPLO a. s.
Mlynské Nivy 48/4959, Bratislava
Dátum: 17.10.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0014/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
MAGNA TEPLO a. s.
Mlynské Nivy 48/4959, Bratislava
Dátum: 17.10.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0023/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)