Vyhlásené výberové konania, podľa zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, sú zverejnené v registri výberových konaní, dostupnom na Ústrednom portáli verejnej správy

Aktuálne ponuky:

 • VK/2023/3934- hlavný štátny radca
  Dátum vyhlásenia výberového konania:
  18.09.2023
  Termín na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi:
  27.09.2023
 • VK/2023/3935- štátny radca
  Dátum vyhlásenia výberového konania:
  18.09.2023
  Termín na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi:
  27.09.2023
 • VK/2023/3936- štátny radca
  Dátum vyhlásenia výberového konania:
  18.09.2023
  Termín na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi:
  27.09.2023
 • VK/2023/3937- hlavný štátny radca
  Dátum vyhlásenia výberového konania:
  18.09.2023
  Termín na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi:
  27.09.2023