Vyhlásené výberové konania, podľa zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
sú zverejnené v registri výberových konaní, dostupnom na Ústrednom portáli verejnej správy


Aktuálne ponuky:

 • VK/2022/3497 - generálny štátny radca
  Dátum vyhlásenia výberového konania:
    24.08.2022
  Termín na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi:
    08.09.2022
 • VK/2022/3641 - hlavný štátny radca
  Dátum vyhlásenia výberového konania:
    06.09.2022
  Termín na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi:
    19.09.2022
 • VK/2022/4479 - hlavný štátny radca
  Dátum vyhlásenia výberového konania:
    28.10.2022
  Termín na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi:
    11.11.2022
 • VK/2022/4480 - štátny radca
  Dátum vyhlásenia výberového konania:
    28.10.2022
  Termín na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi:
    11.11.2022
 • VK/2022/4481 - hlavný štátny radca
  Dátum vyhlásenia výberového konania:
    28.10.2022
  Termín na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi:
    11.11.2022
 • VK/2022/4482 - hlavný štátny radca
  Dátum vyhlásenia výberového konania:
    28.10.2022
  Termín na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi:
    11.11.2022
 • VK/2022/4483 - štátny radca
  Dátum vyhlásenia výberového konania:
    28.10.2022
  Termín na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi:
    11.11.2022
 • VK/2022/4752 - hlavný štátny radca
  Dátum vyhlásenia výberového konania:
    16.11.2022
  Termín na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi:
    29.11.2022