Vyhlásené výberové konania, podľa zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, sú zverejnené v registri výberových konaní, dostupnom na Ústrednom portáli verejnej správy
 

Aktuálne ponuky:

 • VK/2024/1567-  štátny radca
  Dátum vyhlásenia výberového konania:
  11.04.2024
  Termín na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi:
  20.04.2024
 • VK/2024/1529-  hlavný štátny radca
  Dátum vyhlásenia výberového konania:
  09.04.2024
  Termín na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi:
  17.04.2024
 • VK/2024/1528-  štátny radca
  Dátum vyhlásenia výberového konania:
  09.04.2024
  Termín na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi:
  17.04.2024
 • VK/2024/1487- hlavný štátny radca
  Dátum vyhlásenia výberového konania:
  05.04.2024
  Termín na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi:
  15.04.2024
 • VK/2024/1486- hlavný štátny radca
  Dátum vyhlásenia výberového konania:
  05.04.2024
  Termín na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi:
  15.04.2024
 • VK/2024/1485- hlavný štátny radca
  Dátum vyhlásenia výberového konania:
  05.04.2024
  Termín na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi:
  15.04.2024
 • VK/2024/1484- hlavný štátny radca
  Dátum vyhlásenia výberového konania:
  05.04.2024
  Termín na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi:
  15.04.2024