Všeobecné informácie
Obec Vyškovce nad Ipľom
Vyškovce nad Ipľom 132, Vyškovce nad Ipľom
Dátum: 14.06.2024
Poznámka:
Obec Poráč
Poráč 61, Poráč
Dátum: 11.06.2024
Poznámka:
Obec Ľubotín
Na rovni 302/12, Ľubotín
Dátum: 06.06.2024
Poznámka:
Obec Kozí Vrbovok
Kozí Vrbovok 42, Bzovík
Dátum: 09.05.2024
Poznámka:
Obec Nitrica
Nitrica 489, Nitrica
Dátum: 23.04.2024
Poznámka:
Obec Plaveč
Hviezdoslavova 101/4, Plaveč
Dátum: 15.04.2024
Poznámka:
Obec Betlanovce
Betlanovce 23, Betlanovce
Dátum: 11.04.2024
Poznámka:
Obec Blatné
Šarfická 300/37, Blatné
Dátum: 21.03.2024
Poznámka:
Obec Abrahám
, Abrahám
Dátum: 18.03.2024
Poznámka:
Obec Horné Otrokovce
, Horné Otrokovce 146
Dátum: 06.03.2024
Poznámka:
Obec Sasinkovo
Sasinkovo 3, Sasinkovo
Dátum: 01.03.2024
Poznámka:
Obec Podhorie
Podhorie 50, Podhorie
Dátum: 23.02.2024
Poznámka:
Obec Fričovce
Fričovce 34, Fričovce
Dátum: 09.02.2024
Poznámka:
Obec Domaňovce
Domaňovce 92, Domaňovce
Dátum: 19.01.2024
Poznámka:
Obec Šarišská Trstená
Šarišská Trstená 42, Šarišská Trstená
Dátum: 19.12.2023
Poznámka:
Obec Uhliská
Uhliská 104 , Pukanec
Dátum: 19.12.2023
Poznámka:
Obec Lukáčovce
Na Tŕnie 2, Lukačovce
Dátum: 18.12.2023
Poznámka:
Obec Brunovce
Brunovce 106, Potvorice
Dátum: 18.12.2023
Poznámka:
Obec Slovenská Kajňa
, Slovenská Kajňa 4
Dátum: 11.12.2023
Poznámka:
Obec Hronské Kľačany
Hronské Kľačany 572, Hronské Kľačany
Dátum: 07.12.2023
Poznámka: