Cenová kalkulačka ponúka možnosť jednoduchým spôsobom porovnať ponuky rôznych dodávateľov.

Poznámka: ÚRSO údaje v cenovej kalkulačke priebežne aktualizuje v súlade s postupne vydávanými cenovými rozhodnutiami na rok 2023.


UPOZORNENIE: Kalkulácia sa týka výlučne dodávky komodity ako rozhodujúcej zložky integrovanej ceny.

Kalkulácia slúži ako orientačná pomôcka pre odberateľa a nemožno ju chápať ako odporúčanie alebo návod. Konkrétne podmienky odberu a ceny podľa jednotlivých sadzieb a taríf je potrebné konzultovať priamo s príslušnými dodávateľmi..