Cenová kalkulačka ponúka možnosť jednoduchým spôsobom porovnať ponuky rôznych dodávateľov.


UPOZORNENIE:

  • Kalkulácia sa týka výlučne dodávky komodity ako rozhodujúcej zložky integrovanej ceny.
  • Kalkulácia slúži ako orientačná pomôcka pre odberateľa a nemožno ju chápať ako odporúčanie alebo návod. Konkrétne podmienky odberu a ceny podľa jednotlivých sadzieb a taríf je potrebné konzultovať priamo s príslušnými dodávateľmi.

Poznámka: ÚRSO údaje v cenovej kalkulačke priebežne aktualizuje v súlade s postupne vydávanými cenovými rozhodnutiami na rok 2024.