RE, s.r.o.
Rebarborová 47, 821 07 Bratislava
Dátum: 17.02.2023
Poznámka:
E – RAN TZB, s. r. o.
Astrová 2/A, 821 01 Bratislava
Dátum: 06.02.2023
Poznámka:
EP ENERGY TRADING, a.s.
Klimentská 1216/46, 110 02 Praha – Praha 1, Česká republika,
Dátum: 13.01.2023
Poznámka:
Okresné stavebné bytové družstvo Senica
Štefánikova 718, 905 01 Senica
Dátum: 12.01.2023
Poznámka:
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.
Vajanského 2116/16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Dátum: 06.12.2022
Poznámka:
Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o.
Devínska cesta 30, 900 31 Stupava
Dátum: 28.11.2022
Poznámka:
ENERGO-BYTOS, s.r.o.
E. B. Lukáča 24, 936 01 Šahy
Dátum: 29.09.2022
Poznámka:
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Einsteinova 21, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka
Dátum: 21.09.2022
Poznámka:
SABYT, s.r.o.
ul. Mieru 8, 083 01 Sabinov
Dátum: 28.07.2022
Poznámka:
SPOLGAS s.r.o.
Fügnerova 1233, 440 01 Louny, Česká republika
Dátum: 21.06.2022
Poznámka:
Energy Europe, SE
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
Dátum: 20.06.2022
Poznámka:
Forable s.r.o.
Nám. sv. Imricha 923/21, 943 01 Štúrovo
Dátum: 18.06.2022
Poznámka:
ENSTRA Power Generation LC s.r.o.
Kálov 1, 010 01 Žilina
Dátum: 17.06.2022
Poznámka:
Grand Gastro s.r.o.
SNP 997/17, 924 00 Galanta
Dátum: 10.06.2022
Poznámka:
obec Spišský Štiavnik
Hornádska 241, 059 14 Spišský Štiavnik
Dátum: 09.06.2022
Poznámka:
obec Hubina
Hubina 169, 922 21 Moravany nad Váhom
Dátum: 07.06.2022
Poznámka:
SANIA Power s.r.o.
Nám. sv. Imricha 923/21, 943 01 Štúrovo
Dátum: 01.06.2022
Poznámka:
ENE-TEP, a.s.
Turbínová 3, 831 04 Bratislava
Dátum: 25.05.2022
Poznámka:
MTS a.s.
Palárikova 88, 022 01 Čadca
Dátum: 28.03.2022
Poznámka:
E-Power Supply s.r.o.
Veľká okružná 59A, 010 01 Žilina
Dátum: 16.03.2022
Poznámka: