Odporúčame vám počkať na doriešenie podanej reklamácie, teda na doručenie vyjadrenia dodávateľa/distribútora energie k reklamácii, kým podáte svoje podanie na ÚRSO. V prípade, že vám dodávateľ/distribútor energie nezašle stanovisko k reklamácii v 30-dňovej lehote, môžete sa obrátiť na ÚRSO po uplynutí uvedenej lehoty.

V prípade odpojenia od dodávky elektriny alebo plynu sa môžete na ÚRSO obrátiť ihneď, avšak odporúčame Vám prezistiť si u dodávateľa/distribútora energie dôvod, pre ktorý k odpojeniu došlo.