Snina Energy, s. r. o.
Strojárska 4455/89A, Snina
Dátum: 14.06.2024
Poznámka:
GGE distribúcia, s. r. o.
Robotnícka 2160, Považská Bystrica
Dátum: 19.04.2024
Poznámka:
Stredoslovenská distribučná, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
Dátum: 03.04.2024
Poznámka:
Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 03.04.2024
Poznámka:
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 01.03.2024
Poznámka:
Východoslovenská distribučná, a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 23.02.2024
Poznámka:
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 29.01.2024
Poznámka:
Stredoslovenská distribučná, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
Dátum: 29.12.2023
Poznámka:
Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 21.12.2023
Poznámka:
ISTROCENTRUM s. r. o.
Mlynské nivy 16, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 21.12.2023
Poznámka:
GGE distribúcia, s. r. o.
Robotnícka 2160, Považská Bystrica
Dátum: 21.12.2023
Poznámka:
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 15.12.2023
Poznámka:
OKTE, a.s.
Mlynské nivy 48, Bratislava
Dátum: 05.12.2023
Poznámka: , Rozhodnutie č. 0009/2023/E-PP ruší rozhodnutie číslo 0009/2014/E-PP [PDF] v znení neskorších rozhodnutí. Rozhodnutie č. 0009/2023/E-PP z 05.12.2023 úrad vydal s účinnosťou k 01.01.2024
OKTE, a.s.
Mlynské nivy 48, Bratislava
Dátum: 25.04.2023
Poznámka:
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 29.03.2023
Poznámka:
Železnice Slovenskej republiky
Klemensova 8, Bratislava
Dátum: 23.03.2023
Poznámka:
Východoslovenská distribučná, a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 10.03.2023
Poznámka:
ISTROCENTRUM s. r. o.
Mlynské nivy 16, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 02.02.2023
Poznámka: , Rozhodnutie číslo 0001/2023/E-PP ruší rozhodnutie číslo 0059/2022/E-PP [PDF]
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 24.11.2022
Poznámka:
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 30.09.2022
Poznámka: