Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 21.03.2023
Poznámka:
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 08.03.2023
Poznámka:
Priemyselný park Štúrovo, a. s.
Továrenská 1, Štúrovo
Dátum: 06.03.2023
Poznámka:
Danucem Slovensko a.s.
Rohožník
Dátum: 06.03.2023
Poznámka:
BEZ TRANSFORMÁTORY, a.s.
Rybničná 40, Bratislava
Dátum: 06.03.2023
Poznámka:
Hydro-Gen Horná Nitra a. s.
Trenčianske Biskupice 7051, Trenčín
Dátum: 06.03.2023
Poznámka:
TOMPERA, s.r.o.
Za dolným mlynom 85/51, Košice
Dátum: 06.03.2023
Poznámka:
RIGHT POWER, a.s.
Na Bráne 8665/4, Žilina
Dátum: 06.03.2023
Poznámka:
TOMPERA, s.r.o.
Za dolným mlynom 85/51, Košice
Dátum: 06.03.2023
Poznámka:
RIGHT POWER, a.s.
Na Bráne 8665/4, Žilina
Dátum: 06.03.2023
Poznámka:
ENERGY DISTRIBUTION, s.r.o.
Jarošova 2961/1, Bratislava
Dátum: 20.02.2023
Poznámka:
BBF energy, s.r.o.
Podskala 3240, Spišská Nová Ves
Dátum: 20.02.2023
Poznámka:
HEC Services, s.r.o.
Einsteinova 24, Bratislava
Dátum: 17.02.2023
Poznámka:
ENERGY ONE, s. r. o.
Čachtická 13, Bratislava
Dátum: 17.02.2023
Poznámka:
PPA Power DS s. r. o.
Vajnorská 137, Bratislava
Dátum: 17.02.2023
Poznámka:
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18/7555, Piešťany
Dátum: 17.02.2023
Poznámka:
ENERGY DISTRIBUTION, s.r.o.
Jarošova 2961/1, Bratislava
Dátum: 17.02.2023
Poznámka:
Slovenské elektrárne, a.s.
Mlynské nivy 47, Bratislava
Dátum: 15.02.2023
Poznámka:
KINEX BEARINGS, a.s.
1. mája 71/36, Bytča
Dátum: 15.02.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0092/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0020/2016/E-PP [PDF]
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s.r.o.
Vajnorská ulica 135, Bratislava
Dátum: 13.02.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0088/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0035/2013/E-PP (PDF)