Stredoslovenská distribučná, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
Dátum: 23.11.2022
Poznámka:
AGROSTAAR KB spol. s r.o.
Kráľov Brod č. 2, Kráľov Brod
Dátum: 07.11.2022
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0044/2022/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0133/2017/E-OZ [PDF]
BIOPLYN BIEROVCE s. r. o.
Centrum II 70/1, Dubnica nad Váhom
Dátum: 02.11.2022
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0042/2022/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0010/2017/E-OZ (PDF)
BIOPLYN BIEROVCE 2 s. r. o.
Horovce 106, Horovce
Dátum: 02.11.2022
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0043/2022/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0009/2017/E-OZ (PDF)
AT GEMER, spol. s r.o.
Šafárikova 124, Rožňava
Dátum: 07.10.2022
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0041/2022/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0022/2017/E-OZ [PDF]
aael s. r. o.
Komenského 663/20, Želiezovce
Dátum: 05.10.2022
Poznámka:
MH Teplárenský holding, a.s.
Turbínová 3, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Dátum: 21.09.2022
Poznámka: Ruší rozhodnutie č. 0071/2021/E-KV z 10. 03. 2021 v znení rozhodnutia č. 0077/2017/E-KV z 16. 01. 2017.
MH Teplárenský holding, a.s.
Turbínová 3, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Dátum: 21.09.2022
Poznámka: Ruší rozhodnutie č. 0747/2014/E-OZ z 22. 10. 2013.
MH Teplárenský holding, a.s.
Turbínová 3, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Dátum: 21.09.2022
Poznámka: Ruší rozhodnutie č. 0083/2017/E-KV z 20. 01. 2017 v znení rozhodnutia č. 0098/2022/E-KV z 16. 09. 2021.
MH Teplárenský holding, a.s.
Turbínová 3, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Dátum: 21.09.2022
Poznámka: Ruší rozhodnutie č. 0032/2017/E-KV z 22. 12. 2016 v znení rozhodnutia č. 0075/2022/E-KV z 08. 09. 2021.
MH Teplárenský holding, a.s.
Turbínová 3, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Dátum: 21.09.2022
Poznámka: Ruší rozhodnutie č. 0071/2022/E-KV z 09. 08. 2021 v znení rozhodnutia č. 0069/2021/E-KV z 10. 03. 2021
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 14.09.2022
Poznámka:
BPC s.r.o.
Jahodná 3369/9, Poprad
Dátum: 09.09.2022
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0034/2022/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0023/2017/E-OZ (PDF)
ENERGY INVESTMENTS, s. r. o.
Hosťovce 217, Hosťovce
Dátum: 07.09.2022
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0032/2022/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0009/2020/E-OZ (PDF)
WELLNESS s.r.o.
Patince 431, Patince
Dátum: 07.09.2022
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0033/2022/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0096/2017/E-KV (PDF)
Plevková Zlatica
Trstín 321, Trstín
Dátum: 06.09.2022
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0031/2022/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 2059/2014/E-OZ (PDF)
Lovás Aladár, Ing.
Brezová 14, Bratislava - mestská časť Vrakuňa
Dátum: 30.08.2022
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0028/2022/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0217/2017/E-OZ [PDF]
MH Teplárenský holding, a.s.
Turbínová 3, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Dátum: 28.08.2022
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0040/2022/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0079/2017/E-KV (PDF)
Iváková Janka, Ing.
Martina Martinčeka 4701/2, Liptovský Mikuláš
Dátum: 23.08.2022
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0026/2022/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 1893/2014/E-OZ (PDF)
Buzitka obnoviteľné zdroje a. s.
Zvolenská 22, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 25.07.2022
Poznámka: