Úrad pre reguláciu sieťových odvetví v rámci svojej činnosti chráni záujmy odberateľov energií, najmä odberateľov v domácnosti, keďže práve tí sú najzraniteľnejší.


Každý odberateľ elektriny alebo plynu v domácnosti má právo zvoliť si svojho dodávateľa. V záujme odberateľa v domácnosti je najmä poznať svoje práva a povinnosti, aby sa na poli energetiky vedel dobre zorientovať a vybrať si dodávateľa elektriny alebo plynu, ktorý je pre jeho požiadavky najvýhodnejší.