ÚRSO má na stránke formuláre na podanie podnetu, prípadne na podanie návrhu na alternatívne riešenie sporu.

Ak ste nenašli odpoveď na svoje otázky, môžete nás kontaktovať na našej e-mailovej adrese úradu spotrebitel@urso.gov.sk, prípadne môžete osloviť spotrebiteľské združenie v rámci vášho bydliska, ako napríklad:

Spoločnosť ochrany spotrebiteľov
Kontakt: www.sospotrebitelov.sk (e-mail: info@sospotrebitelov.sk)

Združenie na ochranu práv spotrebiteľov - OMBUDSPOT
Kontakt: www.ombudspot.sk (e-mail: info@ombudspot.sk)

Združenie slovenských spotrebiteľov
Kontakt: www.zss.sk (e-mail: zss@zss.sk , energeticky.ombudsman@gmail.com)