eustream, a.s.
Votrubova 11/A, Bratislava
Dátum: 22.07.2024
Poznámka:
NAFTA a.s.
Votrubova 1, Bratislava
Dátum: 09.02.2024
Poznámka:
SPP - distribúcia, a.s.
Mlynské nivy 44/b, Bratislava
Dátum: 09.11.2023
Poznámka:
eustream, a.s.
Votrubova 11/A, Bratislava
Dátum: 03.10.2023
SPP - distribúcia, a.s.
Mlynské nivy 44/b, Bratislava
Dátum: 28.03.2023
eustream, a.s.
Votrubova 11/A, Bratislava
Dátum: 01.03.2023
Poznámka:
DNV ENERGO, a.s.
Lieskovec 803/80, Dubnica nad Váhom
Dátum: 25.01.2023
Veolia Komodity Slovensko, s.r.o.
Ul. Zeppelina 7, Levice
Dátum: 23.01.2023
ENVIRAL, a.s.
Trnavská cesta, Leopoldov
Dátum: 21.12.2022
GGE distribúcia, a. s.
Robotnícka, Považská Bystrica
Dátum: 17.10.2022
Poznámka:
Príloha k rozhodnutiu číslo 0007/2022/P-PP [pdf, nové okno], Zrušené rozhodnutím číslo 0001/2023/P-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0001/2023/P-ZR
ENERGOBLOK, a.s.
Štverník 662, Brezová pod Bradlom
Dátum: 15.07.2022
Poznámka:
Príloha k rozhodnutiu číslo 0006/2022/P-PP [pdf, nové okno], Zrušené rozhodnutím číslo 0013/2022/P-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0013/2022/P-ZR
HTMAS s.r.o.
Matuškova 48, Vlkanová
Dátum: 01.07.2022
Poznámka:
Príloha k rozhodnutiu číslo 0005/2022/P-PP [pdf, nové okno], Zrušené rozhodnutím číslo 0006/2022/P-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0006/2022/P-ZR
ENERGY DISTRIBUTION, s.r.o.
Jarošova 2961/1, Bratislava
Dátum: 01.07.2022
Poznámka:
Príloha k rozhodnutiu číslo 0004/2022/P-PP [pdf, nové okno], Zrušené rozhodnutím číslo 0007/2022/P-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0007/2022/P-ZR
RoTTeL Energy, s.r.o.
Jarková 42, Prešov
Dátum: 13.06.2022
Poznámka:
ESCO Distribučné sústavy a.s.
Františkánska 4, Trnava
Dátum: 08.06.2022
Poznámka:
Príloha k rozhodnutiu číslo 0002/2022/P-PP [pdf, nové okno], Zrušené rozhodnutím číslo 0012/2022/P-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0012/2022/P-ZR
PPA Power DS s. r. o.
Vajnorská 137, Bratislava
Dátum: 08.06.2022
Poznámka:
Príloha k rozhodnutiu číslo 0001/2022/P-PP [pdf, nové okno], Zrušené rozhodnutím číslo 0009/2022/P-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0009/2022/P-ZR
SLOVAK ENERGY s. r. o.
Hôrky 33, Žilina
Dátum: 21.12.2021
eustream, a.s.
Votrubova 11/A, Bratislava
Dátum: 08.12.2021
Poznámka: , Zmena rozhodnutia č. 0049/2013/P-PP (PDF) v znení rozhodnutia č. 0005/2014/P-PP (PDF) v znení rozhodnutia č. 0002/2015/P-PP (PDF) v znení rozhodnutia č. 0005/2015/P-PP (PDF) v znení rozhodnutia č. 0002/2016/P-PP (PDF) v znení rozhodnutia č. 0005/2016/P-PP (PDF) v znení rozhodnutia č. 0001/2017/P-PP (PDF) v znení rozhodnutia č. 0001/2018/P-PP (PDF) v znení rozhodnutia č. 0001/2019/P-PP (PDF) v znení rozhodnutia č. 0002/2020/P-PP (PDF) v znení rozhodnutia č. 0003/2020/P-PP (PDF) v znení rozhodnutia č. 0006/2020/P-PP (PDF) v znení rozhodnutia č. 0002/2021/P-PP (PDF)
PPKK distribúcia, s.r.o.
Kostolné Kračany 35 , Kostolné Kračany
Dátum: 30.11.2021
Poznámka:
Príloha k rozhodnutiu číslo 0005/2021/P-PP [pdf, nové okno], Zrušené rozhodnutím číslo 0001/2024/P-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0001/2024/P-ZR
TATRAMAT, akciová spoločnosť
Hlavná 1416/28, Poprad
Dátum: 18.10.2021
Poznámka:
Príloha k rozhodnutiu číslo 0004/2021/P-PP [pdf, nové okno], Zrušené rozhodnutím číslo 0002/2023/P-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0002/2023/P-ZR