Inštitúcie v Slovenskej republike


 • MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR
  Adresa: Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava 212
  E-mail: info@economy.gov.sk
  Web: http://www.economy.gov.sk/
 • MINISTERSTVO FINANCIÍ SR
  Adresa: Štefanovičova 5, P. O. BOX 82, 817 82 Bratislava 15
  E-mail: info@mfsr.sk
  Web: http://www.finance.gov.sk/
 • PROTIMONOPOLNÝ ÚRAD SR
  Adresa: Drieňová 24, 826 03 Bratislava
  E-mail: pmusr@antimon.gov.sk
  Web: http://www.antimon.gov.sk/
 • ÚRAD JADROVÉHO DOZORU SR
  Adresa: Bajkalská 27, P.O.Box 24, 82007 Bratislava
  E-mail: info@ujd.gov.sk
  Web: http://www.ujd.gov.sk/
 • SLOVENSKÁ INOVAČNÁ A ENERGETICKÁ AGENTÚRA
  Adresa: Bajkalská 27, 827 99 Bratislava
  E-mail: office@siea.gov.sk
  Web: http://www.siea.sk/
 • ÚRAD PRE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
  Adresa: Ružová dolina 10, 821 09 Bratislava
  E-mail: info@uvo.gov.sk
  Web: http://www.uvo.gov.sk
 • SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA
  Adresa: Bajkalská 21/A, 827 99  Bratislava
  E-mail: info@soi.sk
  Web: http://www.soi.sk 
 

Inštitúcie v zahraničí


 • AGENTÚRA EURÓPSKEJ ÚNIE PRE SPOLUPRÁCU REGULAČNÝCH ORGÁNOV V OBLASTI ENERGETIKY (ACER)
  Adresa: Trg republike 3, 1000 Ljubljana, Slovenia
  E-mail: info@acer.europa.eu
  Web: http://www.acer.europa.eu/
 • RADA EURÓPSKYCH ENERGETICKÝCH REGULÁTOROV (CEER)
  Adresa: Cours Saint-Michel 30a, box F, 1040 Brussels, Belgium
  E-mail: brussels@ceer.eu
  Web: https://www.ceer.eu/
 • REGIONÁLNE ZDRUŽENIE REGULÁTOROV ENERGETIKY (ERRA)
  Adresa: Logodi utca 44/b., 1012 Budapest, Hungary
  E-mail: secretariat@erranet.org
  Web: https://erranet.org/
 • ENERGETICKÁ KOMUNITA (ENERGY COMMUNITY)
  Adresa: Am Hof 4, Level 5-6, 1010 Vienna, Austria
  E-mail: info@energy-community.org
  Web: https://www.energy-community.org/