Filter
Energetický ÚRSO Ombudsman sa v súčasnosti často stretáva s podnetmi na uzatváranie zmlúv na doplnkové služby k existujúcim zmluvám na dodávku energií. Odberatelia si nie sú vedomí, že takto telefo…
Milí odberatelia, vážení čitatelia, Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) komunikoval vláde SR konkrétny návrh definície energetickej chudoby, ktorú vypracovala skupina odborníkov z rôznyc…
Vážení čitatelia, milí odberatelia energií, hoci ceny energií klesajú a zima bola našťastie mierna, energetika ostáva naďalej kľúčovou témou v Bruseli i Bratislave. V druhom vydaní nášho Spravo…
Vážení spotrebitelia, odberatelia energií, sme veľmi radi, že práve pri príležitosti dnešného Svetového dňa spotrebiteľských práv Vám môžeme predstaviť náš pilotný online Spravodaj ÚRSO Ombudsma…