Filter
Milí odberatelia, vážení čitatelia, Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) komunikoval vláde SR konkrétny návrh definície energetickej chudoby, ktorú vypracovala skupina odborníkov z rôznyc…
Vážení čitatelia, milí odberatelia energií, hoci ceny energií klesajú a zima bola našťastie mierna, energetika ostáva naďalej kľúčovou témou v Bruseli i Bratislave. V druhom vydaní nášho Spravo…
Vážení spotrebitelia, odberatelia energií, sme veľmi radi, že práve pri príležitosti dnešného Svetového dňa spotrebiteľských práv Vám môžeme predstaviť náš pilotný online Spravodaj ÚRSO Ombudsma…