ENERGY ONE, s. r. o.
Plynárenská 1, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 19.06.2024
Poznámka: Distribúcia
ENERGY ONE, s. r. o.
Plynárenská 1, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 03.06.2024
Poznámka: Pripojovacie poplatky
ENERGY ONE, s. r. o.
Plynárenská 1, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 03.06.2024
Poznámka: Pripojovacie poplatky
ZAZA energy s. r. o.
Kuzmányho 1916/8, Liptovský Mikuláš
Dátum: 29.04.2024
Poznámka: Pripojovacie poplatky
ESCO Distribučné sústavy a.s.
Františkánska 4, Trnava
Dátum: 23.04.2024
Poznámka: Pripojovacie poplatky
ESCO Distribučné sústavy a.s.
Františkánska 4, Trnava
Dátum: 23.04.2024
Poznámka: Pripojovacie poplatky
ESCO Distribučné sústavy a.s.
Františkánska 4, Trnava
Dátum: 23.04.2024
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0367/2024/E mení rozhodnutie číslo 0390/2023/E [PDF]
Pripojovacie poplatky
ESCO Distribučné sústavy a.s.
Františkánska 4, Trnava
Dátum: 23.04.2024
Poznámka: Pripojovacie poplatky
ESCO Distribučné sústavy a.s.
Františkánska 4, Trnava
Dátum: 23.04.2024
Poznámka: Pripojovacie poplatky
ESCO Distribučné sústavy a.s.
Františkánska 4, Trnava
Dátum: 23.04.2024
Poznámka: Pripojovacie poplatky
Železnice Slovenskej republiky
Klemensova 8, Bratislava
Dátum: 19.04.2024
Poznámka: Pripojovacie poplatky
Železnice Slovenskej republiky
Klemensova 8, Bratislava
Dátum: 19.04.2024
Poznámka: Pripojovacie poplatky
Železnice Slovenskej republiky
Klemensova 8, Bratislava
Dátum: 19.04.2024
Poznámka: Pripojovacie poplatky
AB&B, s. r. o.
Einsteinova 19, Bratislava
Dátum: 17.04.2024
Poznámka: Distribúcia
PPKK distribúcia, s.r.o.
Bratislavská 81/37, Šamorín
Dátum: 12.04.2024
Poznámka: Distribúcia
EXPORT-IMPORT, s.r.o. Bardejov
Dukelská 19, Bardejov
Dátum: 09.04.2024
Poznámka: Pripojovacie poplatky
STENERGYS, s.r.o.
SNP 15/33, Žiar nad Hronom
Dátum: 05.04.2024
Poznámka: Distribúcia
PPKK distribúcia, s.r.o.
Bratislavská 81/37, Šamorín
Dátum: 05.04.2024
Poznámka: Pripojovacie poplatky
PASPOL SK, spol. s r.o.
Pravenec 420, Pravenec
Dátum: 27.03.2024
Poznámka: Pripojovacie poplatky
NSREA, s.r.o.
Prielohy 1012/1C, Žilina
Dátum: 27.03.2024
Poznámka: Pripojovacie poplatky