AQUAMONT spol. s r.o.
č. 339, Matúškovo
Dátum: 04.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0019/2019/V (PDF)
AQUAMONT spol. s r.o.
č. 339, Matúškovo
Dátum: 04.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0250/2017/V (PDF)
FORTISCHEM a. s.
M. R. Štefánika 1, Nováky
Dátum: 04.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0005/2018/V (PDF)
Obec Oravské Veselé
, Oravské Veselé 374
Dátum: 04.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0136/2017/V (PDF)
Obec Nálepkovo
Stredný riadok 384/1, Nálepkovo
Dátum: 04.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0148/2017/V (PDF)
Obec Moravské Lieskové
, Moravské Lieskové 657
Dátum: 04.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0014/2020/V (PDF)
Obec Matúškovo
Matúškovo 138, Matúškovo
Dátum: 04.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0128/2017/V (PDF)
Obec Čierny Balog
Závodie 2/2, Čierny Balog
Dátum: 04.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0011/2020/V (PDF)
Nový Martin, a. s.
Astrová 2/A, Bratislava
Dátum: 04.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0236/2017/V (PDF)
Miestne prevádzkárne s.r.o.
, Beňuš 355
Dátum: 04.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0140/2017/V (PDF)
Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
Rudňany 433, Rudňany
Dátum: 04.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0010/2020/V (PDF)
Kanalizácia M & M, s.r.o.
Bratislavská 96, Most pri Bratislave
Dátum: 04.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0149/2017/V (PDF) v znení rozhodnutia č. 0024/2020/V (PDF)
DVS - invest s.r.o.
Dubová 13/25, Dubová
Dátum: 04.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0263/2017/V (PDF)
Obec Brodské
Školská 1030/2, Brodské
Dátum: 04.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0147/2017/V (PDF)
Vodárenská spoločnosť Sládkovičovo, spol. s r.o.
Fučíkova 460/254, Sládkovičovo
Dátum: 03.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0189/2017/V (PDF)
Inštitút Monitoringu a Analýz s.r.o.
Koceľova 9, Bratislava
Dátum: 03.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0008/2020/V (PDF)
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
Šafárikova 30, Hlohovec
Dátum: 03.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0238/2017/V (PDF)
Obecná vodohospodárska spoločnosť Šáchor, spol. s r.o.
, Lúka 205
Dátum: 03.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0132/2017/V (PDF)
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra
Dátum: 03.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0213/2017/V (PDF) v znení rozhodnutia č. 0265/2017/V (PDF) v znení rozhodnutia č. 0014/2019/V (PDF) v znení rozhodnutia č. 0021/2020/V (PDF) v znení rozhodnutia č. 0025/2021/V (PDF)
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nová 133, Považská Bystrica
Dátum: 03.11.2021
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0206/2017/V (PDF) v znení rozhodnutia č. 0008/2018/V (PDF) v znení rozhodnutia č. 0091/2021/V (PDF)