Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, Poprad
Dátum: 10.05.2024
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0109/2023/V (PDF) v znení rozhodnutia č. 0180/2023/V (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
Vodárenská správcovská spoločnosť Mojmírovce, s.r.o.
Hlavná 943/12, Mojmírovce
Dátum: 29.04.2024
MsVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo, s.r.o.
Komárňanská 69, Hurbanovo
Dátum: 18.04.2024
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0165/2023/V (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
RVS GROUP SLOVENSKO a.s.
Novozámocká 222C, Nitra
Dátum: 10.04.2024
VaK Trblavina s.r.o.
Jiráskova 168, Stará Turá
Dátum: 16.02.2024
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, Bratislava
Dátum: 19.01.2024
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0001/2023/V (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. skrátený názov: TAVOS, a.s.
Priemyselná 10, Piešťany
Dátum: 05.01.2024
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
Revolučná 595, Liptovský Mikuláš
Dátum: 03.01.2024
RVS GROUP SLOVENSKO a.s.
Novozámocká 222C, Nitra
Dátum: 02.01.2024
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Bôrická cesta 1960, Žilina
Dátum: 18.12.2023
Regionálna vodárenská s.r.o.
Panenská 7, Bratislava
Dátum: 12.12.2023
Obec Raslavice
Hlavná 154, Raslavice
Dátum: 11.12.2023
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
Bysterecká 2180, Dolný Kubín
Dátum: 11.12.2023
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s.
Kožušnícka 4, Trenčín
Dátum: 11.12.2023
KOWAK s.r.o.
Dubová 2237/9, Dubová
Dátum: 06.12.2023
Obecná prevadzkáreň, s.r.o. Jablonov r.s.p.
Jablonov nad Turňou 244, Jablonov nad Turňou
Dátum: 06.12.2023
Obecná kanalizačná, s.r.o.
, Veselé 346
Dátum: 01.12.2023
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s.
Pri Váhu 6, Ružomberok
Dátum: 10.11.2023
MBB a.s.
ČSA 26, Banská Bystrica
Dátum: 06.11.2023
Obecný podnik lesov, služieb a remesiel, s.r.o.
Štós 143, Štós
Dátum: 31.10.2023