Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o.
Dlhá 11/1248, Stupava
Dátum: 28.10.2016
Poznámka:
ZDRAVOTECHNIKA, s.r.o.
Olšovského 228/34, Malacky
Dátum: 22.08.2016
Poznámka:
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
Bysterecká 2180, Dolný Kubín
Dátum: 14.07.2016
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0008/2016/V mení rozhodnutie číslo 0099/2014/V [PDF]
Vodárenské a technické služby, s.r.o.
Šafárikova 30, Hlohovec
Dátum: 16.06.2016
Poznámka: Rozhodnutie č. 0007/2016/V, mení rozhodnutie č. 0118/2014/V.
ČOV Branč, s.r.o.
Hlavné námestie 1/1 , Branč
Dátum: 01.06.2016
Poznámka:
Obec Komjatice
Nádražná 97, Komjatice
Dátum: 19.05.2016
Poznámka:
ZDRAVOTECHNIKA, s.r.o.
Olšovského 228/34, Malacky
Dátum: 29.04.2016
Poznámka:
KUNKUR s. r. o.
Benediktiho 6, Bratislava
Dátum: 26.04.2016
Poznámka:
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Radničné námestie 8, Banská Štiavnica
Dátum: 13.04.2016
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0001/2014/V [PDF]
Obec Družstevná pri Hornáde
Hlavná 38, Družstevná pri Hornáde
Dátum: 04.04.2016
Poznámka:
Obec Trstice
Trstice 667, Trstice
Dátum: 17.12.2015
Poznámka:
Sanatórium Dr. Guhra, n.o.
Tatranská Polianka, Vysoké Tatry
Dátum: 19.11.2015
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0094/2014/V [PDF]
ZDRAVOTECHNIKA, s.r.o.
Olšovského 228/34, Malacky
Dátum: 13.10.2015
Poznámka:
AQUASPIŠ spol. s r.o.
Sadová 12/2081, Spišská Nová Ves
Dátum: 30.07.2015
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0078/2014/V [PDF]
AQUASPIŠ spol. s r.o.
Sadová 12/2081, Spišská Nová Ves
Dátum: 30.07.2015
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0079/2014/V [PDF]
NEVOS Vodárenská spoločnosť, s.r.o.
, Malacky
Dátum: 28.07.2015
Poznámka:
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
Bysterecká 2180, Dolný Kubín
Dátum: 24.06.2015
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0008/2015/V mení rozhodnutia číslo 0099/2014/V [PDF]
Urbárske spolumajiteľstvo, pozemkové spoločenstvo Setechov
Setechov, Petrovice
Dátum: 22.06.2015
Poznámka:
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, Poprad
Dátum: 03.06.2015
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0089/2014/V [PDF]
ZDRAVOTECHNIKA, s.r.o.
Olšovského 228/34, Malacky
Dátum: 21.04.2015
Poznámka: