Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
Bysterecká 2180, Dolný Kubín
Dátum: 24.11.2022
Poznámka:
Obec Lúčky
, Lúčky 141
Dátum: 22.11.2022
Poznámka:
Obec Pohronská Polhora
Hlavná 62, Pohronská Polhora
Dátum: 22.11.2022
Poznámka:
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, Bratislava
Dátum: 21.11.2022
Poznámka:
Združenie obcí Horného Žitného ostrova pre odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Obecný úrad 28, Hubice
Dátum: 02.11.2022
Poznámka:
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
Dlhé Hony 5079/7, Poprad
Dátum: 03.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0019/2020/V (PDF)
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, Košice
Dátum: 05.03.2020
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0159/2017/V , rozhodnutia č. 0267/2017/V,Zrušené rozhodnutím regulačnej rady č. 11/9866/20/RR