Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s.
Kožušnícka 4, Trenčín
Dátum: 12.09.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0026/2023/V (PDF)
Regionálna vodárenská s.r.o.
Panenská 7, Bratislava
Dátum: 08.09.2023
Poznámka:
Regionálna vodárenská s.r.o.
Panenská 7, Bratislava
Dátum: 17.08.2023
Poznámka:
Regionálna vodárenská s.r.o.
Panenská 7, Bratislava
Dátum: 15.08.2023
Poznámka:
Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s.
Priemyselná 12, Žiar nad Hronom
Dátum: 17.02.2023
Poznámka:
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
Dlhé Hony 5079/7, Poprad
Dátum: 03.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0019/2020/V (PDF)
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, Košice
Dátum: 05.03.2020
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0159/2017/V , rozhodnutia č. 0267/2017/V,Zrušené rozhodnutím regulačnej rady č. 11/9866/20/RR