Obec Raslavice
Hlavná 154, Raslavice
Dátum: 11.06.2024
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0030/2023/V (PDF)
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, Poprad
Dátum: 10.05.2024
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0109/2023/V (PDF) v znení rozhodnutia č. 0180/2023/V (PDF)
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
Dlhé Hony 5079/7, Poprad
Dátum: 03.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0019/2020/V (PDF)
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, Košice
Dátum: 05.03.2020
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0159/2017/V , rozhodnutia č. 0267/2017/V,Zrušené rozhodnutím regulačnej rady č. 11/9866/20/RR