Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nová 133, Považská Bystrica
Dátum: 27.04.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0206/2017/V (PDF) v znení rozhodnutia č. 0008/2018/V (PDF)
Obec Pohronská Polhora
Hlavná 62, Pohronská Polhora
Dátum: 11.04.2022
Poznámka:
Agilita vodárenská spoločnosť, s. r. o., skrátený názov: AVS, s. r. o.
Panenská 7, Bratislava
Dátum: 07.03.2022
Poznámka:
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
Dlhé Hony 5079/7, Poprad
Dátum: 03.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0019/2020/V (PDF)
Agilita vodárenská spoločnosť, s. r. o., skrátený názov: AVS, s. r. o.
Panenská 7, Bratislava
Dátum: 30.09.2021
Poznámka:
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, Košice
Dátum: 05.03.2020
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0159/2017/V , rozhodnutia č. 0267/2017/V,Zrušené rozhodnutím regulačnej rady č. 11/9866/20/RR