DVS - invest s.r.o.
Dubová 362, Dubová
Dátum: 20.02.2023
Mesto Spišské Podhradie
Mariánske nám.37, Spišské Podhradie
Dátum: 24.01.2017
Poznámka:
Miestne prevádzkárne s.r.o.
, Beňuš 355
Dátum: 04.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0140/2017/V (PDF)
AQUAGAS SERVIS s. r. o.
Námestie Andreja Hlinku 3, Bratislava - mestská časť Rača
Dátum: 20.02.2023
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
Dátum: 25.01.2017
Poznámka:
Nový Martin, a. s.
Astrová 2/A, Bratislava
Dátum: 04.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0236/2017/V (PDF)
Sanatórium Dr. Guhra, n.o.
Tatranská Polianka, Vysoké Tatry
Dátum: 20.02.2023
Obec Trstice
Trstice 667, Trstice
Dátum: 02.02.2017
Poznámka:
Obec Brodské
Školská 1030/2, Brodské
Dátum: 04.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0147/2017/V (PDF)
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, Banská Bystrica
Dátum: 21.02.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0069/2023/V (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
ZDRAVOTECHNIKA, s.r.o.
Olšovského 228/34, Malacky
Dátum: 02.02.2017
Poznámka:
Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
Rudňany 433, Rudňany
Dátum: 04.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0010/2020/V (PDF)
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra
Dátum: 22.02.2023
KOWAK s.r.o.
Dubová 2237/9, Dubová
Dátum: 02.02.2017
Poznámka:
Obec Čierny Balog
Závodie 2/2, Čierny Balog
Dátum: 04.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0011/2020/V (PDF)
HOREZZA, a. s.
Teplická 81, Piešťany
Dátum: 23.02.2023
KOWAK s.r.o.
Dubová 2237/9, Dubová
Dátum: 02.02.2017
Poznámka:
Obec Matúškovo
Matúškovo 138, Matúškovo
Dátum: 04.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0128/2017/V (PDF)
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Radničné námestie 8, Banská Štiavnica
Dátum: 24.02.2023
Poznámka:
Obecný podnik Nenince s.r.o.
Hlavná 238/110, Nenince
Dátum: 28.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0148/2021/V (PDF)