SOLAR VALASKÁ BELÁ s. r. o.
Valaská Belá č. 285, Valaská Belá
Dátum: 24.03.2021
Poznámka: Predchádzajúce číslo rozhodnutia 0340/2014/E-OZ
Bioplyn Horovce, s. r. o.
Horovce 106, Horovce
Dátum: 09.09.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0005/2017/E-OZ (PDF)
BPS Huncovce, s.r.o.
Vrbov 300, Vrbov
Dátum: 26.09.2022
Poznámka:
BPS Lipová 1 s.r.o.
M. Bercsényiho 316/28, Tvrdošovce
Dátum: 23.08.2023
Poznámka:
Roľnícke družstvo Vrbová nad Váhom
, Vrbová nad Váhom 63
Dátum: 08.11.2016
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0078/2022/E-OZ (PDF)
ENNERGY s. r. o.
Hrachová 18D, Bratislava
Dátum: 13.03.2018
Poznámka:
SSE - MVE, s.r.o.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Dátum: 27.12.2018
Poznámka:
Oravcová Helena, MUDr.
SNP 1471/117, Považská Bystrica
Dátum: 10.03.2020
Poznámka: Zmena rozhodnutia číslo 2260/2014/E-OZ
SOLAR VALASKÁ BELÁ s. r. o.
Valaská Belá č. 285, Valaská Belá
Dátum: 24.03.2021
Poznámka: Predchádzajúce číslo rozhodnutia 0342/2014/E-OZ
Bioplyn Ladzany, s. r. o.
Horovce 106, Horovce
Dátum: 09.09.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0006/2017/E-OZ (PDF)
BPS Bzovík s.r.o.
Bzovík č. 145, Bzovík
Dátum: 26.09.2022
Poznámka:
ECO PWR, s. r. o.
Dunajské nábrežie 10, Komárno
Dátum: 23.08.2023
Poznámka:
Bioplyn Horovce, s. r. o.
Údernícka 11, Bratislava
Dátum: 08.11.2016
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0046/2022/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0046/2022/E-ZR
Jurčo Martin, Ing.
Ulica Mateja Šuňavca 426/30, Pribylina
Dátum: 26.03.2018
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0033/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0033/2023/E-ZR
Prvá Osinski správcovská, s.r.o.
A. Sládkoviča 11, Trnava
Dátum: 04.02.2019
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0145/2022/E-OZ (PDF)
Smart wood Slovakia, s.r.o.
Mierová 721, Strážske
Dátum: 02.04.2020
Poznámka: Predchádzajúce cenové rozhodnutie č. 2050/2014/E-OZ
SOLAR VALASKÁ BELÁ s. r. o.
Valaská Belá č. 285, Valaská Belá
Dátum: 17.03.2021
Poznámka: Predchádzajúce číslo rozhodnutia 0343/2014/E-OZ
Bioplyn Hont, s.r.o.
Horovce 106, Horovce
Dátum: 09.09.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0007/2017/E-OZ (PDF)
ECO PWR, s. r. o.
Dunajské nábrežie 10, Komárno
Dátum: 26.09.2022
Poznámka:
Družstvo Agrospol, družstvo
Boľkovce 228, Lučenec
Dátum: 04.09.2023
Poznámka: