Róbert Plevka
Trstín 321, Trstín
Dátum: 06.09.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0608/2022/E-OZ (PDF)
Ing. Michal Lovás
Repašského 3, Bratislava - mestská časť Dúbravka
Dátum: 30.08.2022
Poznámka: