Ľudvík Ivan
Rajecká Lesná 313, Rajecká Lesná
Dátum: 13.09.2022
Poznámka:
Ing. Ján Chovanec
Kollárova 73, Martin
Dátum: 25.08.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 1858/2013/E-OZ (PDF)
Šichtová Martina
Rybárska 10691/26, Martin
Dátum: 20.06.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 1857/2013/E-OZ (PDF)
Göth Patrik, Ing.
Slaská 142, Lutila
Dátum: 18.05.2022
Poznámka:
Beláň Kamil, Ing.
Bystrička 301, Bystrička
Dátum: 27.07.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 2110/2014/E-OZ.
Marko MT, s.r.o.
Kollárova 79/5592, Martin
Dátum: 27.07.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 2113/2014/E-OZ.
REVIMONT - DG, s.r.o.
Bystrička 111, Bystrička
Dátum: 22.07.2021
Poznámka:
DOPRAVA A SLUŽBY K & T, spol. s r.o.
Horelica 13, Čadca
Dátum: 12.07.2021
Poznámka: Rozhodnutie číslo 2497/2014/E-OZ mení rozhodnutie číslo 2035/2012/E-OZ [PDF]
Kubala Zdenek
Krásno nad Kysucou 267, Krásno nad Kysucou
Dátum: 12.07.2021
Poznámka: Rozhodnutie mení rozhodnutie číslo 2155/2014/E-OZ.
Zlatoš Peter
Moyzesova 883/82, Považská Bystrica
Dátum: 19.05.2021
Poznámka: NC elektriny vyrobenej z OZE pre roky 2014-2027 (konanie po zrušení rozhodnutia č. 2154/2014/E-OZ súdom).
Ľudvík Ivan
Rajecká Lesná 313, Rajecká Lesná
Dátum: 13.04.2021
Poznámka: Obnovené konanie po zrušení rozhodnutia 2012/2012/E-OZ Krajským súdom v Bratislave.
Göth Patrik, Ing.
Slaská 142, Lutila
Dátum: 16.03.2021
Poznámka: Rozhodnutie č. 2443/2013/E-OZ bolo zrušené rozsudkom Krajského súdu v Banskej Bystrici sp. zn. 23S/195/2015-75 z 09. 03. 2016 a vec bola vrátená na ďalšie konanie.
Beláň Kamil, Ing.
Bystrička 301, Bystrička
Dátum: 22.09.2020
Poznámka: Rozhodnutie číslo 2452/2013/E-OZ ruší rozhodnutie číslo 1919/2013/E-OZ [PDF]
DOPRAVA A SLUŽBY K & T, spol. s r.o.
Horelica 13, Čadca
Dátum: 27.08.2020
Poznámka: NC elektriny vyrobenej z OZE pre rok 2013 (konanie po zrušení rozhodnutia č.2141/2013/E-OZ regulačnou radou).
Marko MT, s.r.o.
Kollárova 79/5592, Martin
Dátum: 25.08.2020
Poznámka: rozhodnutie č. 1908/2013/E-OZ z 27. 05. 2013 bolo zrušené rozhodnutím Regulačnej rady č. 10/20782/20/RR z 29. 07. 2020
Kubala Zdenek
Krásno nad Kysucou 267, Krásno nad Kysucou
Dátum: 21.08.2020
Poznámka: NC elektriny vyrobenej z OZE pre rok 2013 (konanie po zrušení rozhodnutia č. 1206/2013/E-OZ regulačnou radou).
Zlatoš Peter
Moyzesova 883/82, Považská Bystrica
Dátum: 19.08.2020
Poznámka: Konanie po zrušení rozhodnutia č. 2129/2013/E-OZ súdom.
Fiľo Jaroslav, Ing.
Mlynská 14571/137, Podlavice, Banská Bystrica
Dátum: 01.06.2020
Poznámka:
Beláň Kamil, Ing.
Bystrička 301, Bystrička
Dátum: 13.05.2020
Poznámka: Nové rozhodnutie pre r. 2012, pôvodné rozhodnutie1883/2012/E-OZ zrušené RR.
Kubala Zdenek
Krásno nad Kysucou 267, Krásno nad Kysucou
Dátum: 05.05.2020
Poznámka: Nové rozhodnutie vo veci návrhu ceny.