ENVIRAL, a.s.
Trnavská cesta, Leopoldov
Dátum: 21.07.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0035/2017/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0041/2018/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0102/2018/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0006/2020/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0046/2021/E-KV (PDF)
Energetika Sereď, s.r.o.
Mlynárska 4677/39, Sereď
Dátum: 21.07.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0040/2017/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0014/2018/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0063/2018/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0047/2020/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0030/2021/E-KV (PDF)
DCa THERM, a.s.
Štúrova 76/11, Dubnica nad Váhom
Dátum: 21.07.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0060/2017/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0006/2018/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0062/2018/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0012/2020/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0029/2021/E-KV (PDF)
CETUNAL, s.r.o.
Miletičova 1, Bratislava
Dátum: 21.07.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0086/2017/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0018/2018/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0097/2018/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0036/2020/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0028/2021/E-KV (PDF)
Agroenergo SK s.r.o.
Vajnorská 100/A, Bratislava
Dátum: 21.07.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0087/2017/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0017/2018/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0095/2018/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0042/2020/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0009/2021/E-KV (PDF)
Bytový podnik Myjava spol. s r.o.
8. apríla 372/1, Myjava
Dátum: 19.05.2021
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0052/2022/E-KV (PDF)
PVE Nová Lehota s.r.o
Vodárenská 11, Piešťany
Dátum: 17.05.2021
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0053/2022/E-KV (PDF)
DCa THERM, a.s.
Štúrova 76/11, Dubnica nad Váhom
Dátum: 03.05.2021
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0049/2022/E-KV (PDF)
Bytkomfort, s.r.o.
SNP 9, Nové Zámky
Dátum: 17.03.2021
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0050/2022/E-KV (PDF)
Martinská teplárenská, a.s.
Robotnícka 17, Martin
Dátum: 10.03.2021
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0071/2022/E-KV (PDF)
Martinská teplárenská, a.s.
Robotnícka 17, Martin
Dátum: 10.03.2021
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0071/2021/E-KV mení rozhodnutie číslo 0077/2017/E-KV [PDF]
WELLNESS s.r.o.
Patince 431, Patince
Dátum: 09.12.2020
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0096/2017/E-KV 7 v znení rozhodnutia č. 0051/2018/E-KV v znení rozhodnutia č. 0096/2018/E-KV v znení rozhodnutia č. 0046/2020/E-KV
LUDOPRINT, a.s.
Bobot č. 338, Bobot
Dátum: 08.12.2020
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0097/2017/E-KV v znení rozhodnutia č. 0047/2018/E-KV v znení rozhodnutia č. 0058/2018/E-KV
Ferroenergy s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel, Košice
Dátum: 20.10.2020
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0104/2017/E-KV z 12. 12. 2017 v znení rozhodnutia č. 0053/2018/E-KV z 21. 12. 2017 v znení rozhodnutia č. 0099/2018/E-KV z 25. 10. 2018 v znení rozhodnutia č. 0048/2020/E-KV z 21. 10. 2019
COM-therm, spol. s r.o.
Miletičova 55, Bratislava
Dátum: 19.10.2020
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0074/2018/E-KV z. 03. 10. 2018
VAŠA s.r.o.
Andreja Hlinka 86, Nováky
Dátum: 15.10.2020
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0113/2018/E-KV
ENGIE Services a.s.
Jarošova 2961/1, Bratislava
Dátum: 14.10.2020
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0103/2017/E-KV z 06. 11. 2017 v znení rozhodnutia č. 0045/2018/E-KV z 04. 12. 2017 v znení rozhodnutia č. 0061/2018/E-KV z 05. 09. 2018 v znení rozhodnutia č. 0003/2020/E-KV
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov
Volgogradská 88, Prešov
Dátum: 13.10.2020
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0088/2017/E-KV z 06. 02. 2017 v znení rozhodnutia č. 0012/2018/E-KV z 30. 10. 2017 v znení rozhodnutia č. 0067/2018/E-KV z 06. 09. 2018 v znení rozhodnutia č. 0052/2020/E-KV z 28. 10. 2019
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov
Volgogradská 88, Prešov
Dátum: 13.10.2020
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0007/2017/E-KV z 20. 12. 2016 v znení rozhodnutia č. 0011/2018/E-KV z 30. 10. 2017 v znení rozhodnutia č. 0066/2018/E-KV z 06. 09. 2018 v znení rozhodnutia č. 0051/2020/E-KV z 28. 10. 2019
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov
Volgogradská 88, Prešov
Dátum: 13.10.2020
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0088/2017/E-KV z 06. 02. 2017 v znení rozhodnutia č. 0012/2018/E-KV z 30. 10. 2017 v znení rozhodnutia č. 0067/2018/E-KV z 06. 09. 2018 v znení rozhodnutia č. 0052/2020/E-KV z 28. 10. 2019