Tepelné hospodárstvo Moldava, a.s.
ul. Čs. armády 34, Moldava nad Bodvou
Dátum: 03.11.2016
Poznámka:
SLOVINTEGRA ENERGY, a.s.
Kutlíkova 17, Bratislava
Dátum: 11.10.2017
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0001/2018/E-KV mení rozhodnutie číslo 0102/2017/E-KV [PDF]
SLUŽBYT, s.r.o.
Karpatská 56, Svidník
Dátum: 25.01.2019
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0111/2018/E-KV [PDF]
Bytový podnik Myjava spol. s r.o.
Partizánska 292/39, Myjava
Dátum: 24.09.2019
Poznámka:
Bytový podnik Myjava spol. s r.o.
8. apríla 372/1, Myjava
Dátum: 25.08.2020
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0041/2017/E-KV v znení rozhodnutia č. 0002/2018/E-KV v znení rozhodnutia č. 0059/2018/E-KV v znení rozhodnutia č. 0001/2020/E-KV
Farma Babindol, s.r.o.
Vajnorská 100/A, Bratislava
Dátum: 21.07.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0085/2017/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0020/2018/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0098/2018/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0035/2020/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0048/2021/E-KV (PDF)
Bytkomfort, s.r.o.
SNP 9, Nové Zámky
Dátum: 19.09.2022
Poznámka:
ENVIRAL, a.s.
Trnavská cesta, Leopoldov
Dátum: 04.09.2023
Poznámka:
SLUŽBYT, s.r.o.
Karpatská 56, Svidník
Dátum: 07.12.2016
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0001/2019/E-ZR (PDF)
Bytový podnik Myjava spol. s r.o.
Partizánska 292/39, Myjava
Dátum: 17.10.2017
Poznámka: Rozhodnutie č. 0002/2018/E-KV mení rozhodnutie č. 0041/2017/E-KV
ENSTRA Power Generation LC s.r.o.
Sasinkova 9, Žilina
Dátum: 25.01.2019
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0107/2018/E-KV [PDF]
ENGIE Services a.s.
Jarošova 2961/1, Bratislava
Dátum: 24.09.2019
Poznámka:
Teplo GGE s. r. o.
Robotnícka 2160, Považská Bystrica
Dátum: 25.08.2020
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0099/2017/E-KV v znení rozhodnutia č. 0008/2018/E-KV v znení rozhodnutia č. 0064/2018/E-KV v znení rozhodnutia č. 0008/2020/E-KV
HANDLOVSKÁ ENERGETIKA, s.r.o.
Štrajková 1, Handlová
Dátum: 21.07.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0109/2018/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0058/2020/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0010/2021/E-KV (PDF)
BAD, s.r.o.
Letecká 19, Sliač
Dátum: 19.09.2022
Poznámka:
Zvolenská teplárenská, a.s.
Lučenecká cesta 25, Zvolen
Dátum: 12.12.2016
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0096/2022/E-KV (PDF)
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel, Košice
Dátum: 25.10.2017
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0002/2018/E-ZR (PDF)
Teplo GGE s. r. o.
Robotnícka 2160, Považská Bystrica
Dátum: 20.02.2019
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0013/2019/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0010/2020/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0004/2021/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0060/2022/E-KV (PDF)
ENGIE Services a.s.
Jarošova 2961/1, Bratislava
Dátum: 25.09.2019
Poznámka:
Teplo GGE s. r. o.
Robotnícka 2160, Považská Bystrica
Dátum: 25.08.2020
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0066/2017/E-KV v znení rozhodnutia č. 0009/2018/E-KV v znení rozhodnutia č. 0065/2018/E-KV v znení rozhodnutia č. 0009/2020/E-KV