Energetika Sereď, s.r.o.
Mlynárska 4677/39, Sereď
Dátum: 10.11.2023
Poznámka: Rozhodnutím regulačnej rady č. 31/41457/2024/RR bolo rozhodnutie zrušené
Prvá rozvojová spoločnosť, a.s.
Polianky 6 A, Bratislava
Dátum: 06.11.2023
Poznámka: Rozhodnutím regulačnej rady č. 08/43142/2024/RR bolo rozhodnutie zrušené
PPC Energy, a.s.
Magnetová 12, Bratislava
Dátum: 06.11.2023
Poznámka: Rozhodnutím regulačnej rady č. 07/43181/2024/RR bolo rozhodnutie zrušené
Veolia Energia Levice, a.s.
Einsteinova 21, Bratislava - mestská časť Petržalka
Dátum: 06.11.2023
Poznámka: Rozhodnutím regulačnej rady č. 27/42853/2024/RR bolo rozhodnutie zrušené
Veolia Energia Slovensko, a. s.
Einsteinova 25, Bratislava
Dátum: 03.11.2023
Poznámka: Rozhodnutím regulačnej rady č. 18/42835/2024/RR bolo rozhodnutie zrušené
Veolia Energia Slovensko, a. s.
Einsteinova 25, Bratislava
Dátum: 03.11.2023
Poznámka: Rozhodnutím regulačnej rady č. 19/42834/2024/RR bolo rozhodnutie zrušené
Veolia Energia Slovensko, a. s.
Einsteinova 25, Bratislava
Dátum: 03.11.2023
Poznámka: Rozhodnutím regulačnej rady č. 20/42833/2024/RR bolo rozhodnutie zrušené
Veolia Energia Slovensko, a. s.
Einsteinova 25, Bratislava
Dátum: 03.11.2023
Poznámka: Rozhodnutím regulačnej rady č. 21/42837/2024/RR bolo rozhodnutie zrušené
Veolia Energia Slovensko, a. s.
Einsteinova 25, Bratislava
Dátum: 03.11.2023
Poznámka: Rozhodnutím regulačnej rady č. 22/42849/2024/RR bolo rozhodnutie zrušené
Veolia Energia Slovensko, a. s.
Einsteinova 25, Bratislava
Dátum: 03.11.2023
Poznámka: Rozhodnutím regulačnej rady č. 23/42851/2024/RR bolo rozhodnutie zrušené
Veolia Energia Slovensko, a. s.
Einsteinova 25, Bratislava
Dátum: 03.11.2023
Poznámka: Rozhodnutím regulačnej rady č. 24/42838/2024/RR bolo rozhodnutie zrušené
Veolia Energia Slovensko, a. s.
Einsteinova 25, Bratislava
Dátum: 03.11.2023
Poznámka: Rozhodnutím regulačnej rady č. 25/42840/2024/RR bolo rozhodnutie zrušené
Veolia Energia Slovensko, a. s.
Einsteinova 25, Bratislava
Dátum: 03.11.2023
Poznámka: Rozhodnutím regulačnej rady č. 26/42850/2024/RR bolo rozhodnutie zrušené
Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s.
Priemyselná 12, Žiar nad Hronom
Dátum: 03.11.2023
Poznámka: Rozhodnutím regulačnej rady č. 30/43182/2024/RR bolo rozhodnutie zrušené
Teplo GGE s. r. o.
Robotnícka 2160, Považská Bystrica
Dátum: 02.11.2023
Poznámka: Rozhodnutím regulačnej rady č. 03/41288/2024/RR bolo rozhodnutie zrušené
Teplo GGE s. r. o.
Robotnícka 2160, Považská Bystrica
Dátum: 27.10.2023
Poznámka: Rozhodnutím regulačnej rady č. 04/41287/2024/RR bolo rozhodnutie zrušené
Teplo GGE s. r. o.
Robotnícka 2160, Považská Bystrica
Dátum: 27.10.2023
Poznámka: Rozhodnutím regulačnej rady č. 05/41286/2024/RR bolo rozhodnutie zrušené
Veolia Energia Slovensko, a. s.
Einsteinova 25, Bratislava
Dátum: 27.10.2023
Poznámka: Rozhodnutím regulačnej rady č. 17/42836/2024/RR bolo rozhodnutie zrušené
Veolia Energia Slovensko, a. s.
Einsteinova 25, Bratislava
Dátum: 26.10.2023
Poznámka: Rozhodnutím regulačnej rady č. 12/42846/2024/RR bolo rozhodnutie zrušené
Veolia Energia Slovensko, a. s.
Einsteinova 25, Bratislava
Dátum: 26.10.2023
Poznámka: Rozhodnutím regulačnej rady č. 13/42845/2024/RR bolo rozhodnutie zrušené