Letisko Piešťany, a.s.
Žilinská cesta 597/81, Piešťany
Dátum: 13.09.2021
Poznámka:
KINEX BEARINGS, a.s.
1. mája 71/36, Bytča
Dátum: 13.09.2021
Poznámka:
ISTROCENTRUM s. r. o.
Mlynské nivy 16, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 10.09.2021
Poznámka:
EnergyTech, s.r.o.
ul. Vysokoškolákov 8556/33B, Žilina
Dátum: 09.09.2021
Poznámka: Proti rozhodnutiu bolo podané odvolanie, rozhodnutím II. stupňa č. 017/24658/2021/PR/SD potvrdené rozhodnutie.
ENERGO DISTRIBÚCIA, s.r.o.
Osloboditeľov 37, Košice
Dátum: 08.09.2021
Poznámka:
ENERGY ONE, s. r. o.
Čachtická 13, Bratislava
Dátum: 08.09.2021
Poznámka:
ENERGOTRENS, s.r.o.
Súvoz 1, Trenčín
Dátum: 07.09.2021
Poznámka:
BIOELEKTRO ENERGY 3 s. r. o.
Hviezdoslavova 168/168, Ladce
Dátum: 31.08.2021
Poznámka:
EUROPA CENTER, s. r. o.
Pribinova 28, Bratislava - mestská časť Staré mesto
Dátum: 31.08.2021
Poznámka: Proti rozhodnutiu bolo podané odvolanie, rozhodnutím II. stupňa č. 015/24232/2021/PR/SD potvrdené rozhodnutie.
EP GROUP s.r.o.
Hlinícka 14, Myjava
Dátum: 27.08.2021
Poznámka:
Forum Poprad, a.s.
Malý trh 2/A, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 27.08.2021
Poznámka:
VEMEX ENERGO s.r.o.
Moyzesova 936/5, Bratislava
Dátum: 27.08.2021
Poznámka:
BEZ TRANSFORMÁTORY, a.s.
Rybničná 40, Bratislava
Dátum: 26.08.2021
Poznámka:
Development In Slovak Investments, s.r.o.
Myslenická 2/C/4660, Pezinok
Dátum: 26.08.2021
Poznámka:
Arcos FM SK, s.r.o.
Toryská 5, Košice - mestská časť Západ
Dátum: 24.08.2021
Poznámka:
AGIS SK, s.r.o.
Hlavná 1400, Bytča
Dátum: 24.08.2021
Poznámka:
AKZ INFRA, s. r. o.
Mýtna 48, Bratislava
Dátum: 24.08.2021
Poznámka:
Agilita vodárenská spoločnosť, s. r. o., skrátený názov: AVS, s. r. o.
Panenská 7, Bratislava
Dátum: 23.08.2021
Poznámka: Proti rozhodnutiu bolo podané odvolanie, rozhodnutím II. stupňa č. 016/25039/2021/PR/SD potvrdené rozhodnutie.
CBA VEREX, a.s.
Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš
Dátum: 20.08.2021
Poznámka:
BBF energy, s.r.o.
Podskala 3240, Spišská Nová Ves
Dátum: 20.08.2021
Poznámka: