ESCO Distribučné sústavy a.s.
Františkánska 4, Trnava
Dátum: 22.10.2021
Poznámka:
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o.
nám. Dr. Alberta Schweitzera 194, Stará Turá
Dátum: 21.10.2021
Poznámka:
Slovena, a.s.
Kysucká cesta 3, Žilina
Dátum: 20.10.2021
Poznámka:
SPV100, s. r. o.
Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš
Dátum: 20.10.2021
Poznámka:
STELMO a.s. Košice
Smaragdová 1, Košice
Dátum: 20.10.2021
Poznámka:
TATRAMAT, akciová spoločnosť
Hlavná 1416/28, Poprad
Dátum: 20.10.2021
Poznámka: Proti rozhodnutiu bolo podané odvolanie, rozhodnutím II. stupňa č. 002/30077/2022/PR/SD potvrdené rozhodnutie.
ENERGOBLOK, a.s.
Štverník 662, Brezová pod Bradlom
Dátum: 13.10.2021
Poznámka:
ZEKON, akciová spoločnosť Michalovce
Štefana Tučeka 23, Michalovce
Dátum: 13.10.2021
Poznámka:
Priemyselný park Štúrovo, a. s.
Továrenská 1, Štúrovo
Dátum: 12.10.2021
Poznámka:
PREŠOV REAL, s.r.o.
Slovenská 40, Prešov
Dátum: 12.10.2021
Poznámka:
Optifin Energo, s. r. o.
Rusovská cesta 1, Bratislava
Dátum: 12.10.2021
Poznámka:
RAVEN a.s.
Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica
Dátum: 12.10.2021
Poznámka:
RIGHT POWER, a.s.
Na Bráne 8665/4, Žilina
Dátum: 12.10.2021
Poznámka:
PPA Power DS s. r. o.
Vajnorská 137, Bratislava
Dátum: 12.10.2021
Poznámka: Proti rozhodnutiu bolo podané odvolanie, rozhodnutím II. stupňa č. 004/30480/2022/PR/SD potvrdené rozhodnutie.
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7/A, Bratislava
Dátum: 08.10.2021
Poznámka:
ACROPOLIS SLOVAKIA, s.r.o.
Rastislavova 12, Nitra
Dátum: 06.10.2021
Poznámka: Proti rozhodnutiu bolo podané odvolanie, rozhodnutím II. stupňa č. 027/27245/2021/PR/SD potvrdené rozhodnutie.
EUROPA SC a. s.
Na Troskách 25/14180, Banská Bystrica
Dátum: 06.10.2021
Poznámka:
Obchodné centrum ZORA, spol. s r.o.
Družstevná 5, Šurany
Dátum: 01.10.2021
Poznámka: Proti rozhodnutiu bolo podané odvolanie, rozhodnutím II. stupňa č. 026/26642/2021/PR/SD potvrdené rozhodnutie.
OFZ, a.s.
Široká 381, Oravský Podzámok
Dátum: 30.09.2021
Poznámka:
MYMA Invest, s. r. o.
M. R. Štefánika 73, Žilina
Dátum: 30.09.2021
Poznámka: