KMF SLOVAKIA, s. r. o.
Jasovská 3183/39, Bratislava - mestská časť Petržalka
Dátum: 28.09.2021
Poznámka: Proti rozhodnutiu bolo podané odvolanie, rozhodnutím II. stupňa č. 023/27152/2021/PR/SD potvrdené rozhodnutie.
KRON ENERGY, s. r. o.
Mraziarenská 6, Bratislava
Dátum: 28.09.2021
Poznámka: Proti rozhodnutiu bolo podané odvolanie, rozhodnutím II. stupňa č. 024/26986/2021/PR/SD potvrdené rozhodnutie.
KSP, s.r.o.
Vajnorská ulica 135, Bratislava
Dátum: 28.09.2021
Poznámka:
GEON, a.s.
Horská 11/C, Bratislava
Dátum: 28.09.2021
Poznámka:
KOMTERM Slovensko, a.s.
Na stanicu 22, Žilina
Dátum: 21.09.2021
Poznámka: Proti rozhodnutiu bolo podané odvolanie, rozhodnutím II. stupňa č. 022/26272/2021/PR/SD potvrdené rozhodnutie.
eGrid SK s.r.o.
Mostová 2, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 21.09.2021
Poznámka: Proti rozhodnutiu bolo podané odvolanie, rozhodnutím II. stupňa č. 001/28239/2022/PR/SD potvrdené rozhodnutie.
Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)
Letisko M.R. Štefánika, Bratislava II
Dátum: 21.09.2021
Poznámka:
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18/7555, Piešťany
Dátum: 16.09.2021
Poznámka: Proti rozhodnutiu bolo podané odvolanie, rozhodnutím II. stupňa č. 019/25085/2021/PR/SD potvrdené rozhodnutie.
Istrochem Reality, a.s.
Nobelova 34, Bratislava
Dátum: 16.09.2021
Poznámka: Proti rozhodnutiu bolo podané odvolanie, rozhodnutím II. stupňa č. 021/25994/2021/PR/SD potvrdené rozhodnutie.
NSREA, s.r.o.
Prielohy 1012/1C, Žilina
Dátum: 16.09.2021
Poznámka:
KLF-ENERGETIKA, a.s.
Kukučínova 2346, Kysucké Nové Mesto
Dátum: 16.09.2021
Poznámka:
KLF-Distribúcia, s.r.o.
Kukučínova 2346, Kysucké Nové Mesto
Dátum: 16.09.2021
Poznámka:
ENEF s.r.o.
Gagarinova 1218/4, Holíč
Dátum: 14.09.2021
Poznámka: Proti rozhodnutiu bolo podané odvolanie, rozhodnutím II. stupňa č. 025/26083/2021/PR/SD potvrdené rozhodnutie.
IKA TRANS, spol. s r.o.
Nad traťou 26, Kežmarok
Dátum: 14.09.2021
Poznámka: Proti rozhodnutiu bolo podané odvolanie, rozhodnutím II. stupňa č. 020/25520/2021/PR/SD potvrdené rozhodnutie.
HTMAS s.r.o.
Matuškova 48, Vlkanová
Dátum: 14.09.2021
Poznámka:
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Matice slovenskej 10, Prievidza
Dátum: 14.09.2021
Poznámka:
GGE distribúcia, a. s.
Robotnícka, Považská Bystrica
Dátum: 14.09.2021
Poznámka:
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Južné nábrežie 13, Košice
Dátum: 14.09.2021
Poznámka:
Druhá prenosová, s. r. o.
Kolonáda Bojnice 944, Bojnice
Dátum: 13.09.2021
Poznámka: Proti rozhodnutiu bolo podané odvolanie, rozhodnutím II. stupňa č. 018/25849/2021/PR/SD potvrdené rozhodnutie.
Metsa Tissue Slovakia s.r.o.
Celulózka 3494, Žilina
Dátum: 13.09.2021
Poznámka: