LINTOS s.r.o.
Zámocká 3, Bratislava
Dátum: 15.02.2024
Poznámka:
LOZORNO spol. s r. o.
Hlavná 1, Lozorno
Dátum: 09.02.2024
Poznámka:
Obec Kľačany
Kľačany 211
Dátum: 03.01.2024
Poznámka:
IPJavorina ZÁHRADKY s.r.o.
Na Revíne 20, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Dátum: 14.12.2023
Poznámka:
ENERGO DISTRIBÚCIA, s.r.o.
Vysoká 6786/43, Biely Kostol
Dátum: 04.12.2023
Poznámka: Proti rozhodnutiu bolo podané odvolanie, rozhodnutím II. stupňa č. 003/44450/2024/PR/SD potvrdené rozhodnutie.
ENERGY DISTRIBUTION a.s.
Jarošova 2961/1, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Dátum: 30.11.2023
Poznámka: Proti rozhodnutiu bolo podané odvolanie, rozhodnutím II. stupňa č. 004/43922/2024/PR/SD potvrdené rozhodnutie.
Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 29.11.2023
Poznámka:
Development In Slovak Investments, s.r.o.
Myslenická 2/C/4660, Pezinok
Dátum: 21.11.2023
Poznámka:
ENERGY HEATING, s.r.o.
Čachtická 13, Bratislava - mestská časť Rača
Dátum: 21.11.2023
Poznámka:
TERMOKOMPLEX, spol. s r.o.
Hlavná 42, Krompachy
Dátum: 21.11.2023
Poznámka:
Obecný podnik lesov, služieb a remesiel, s.r.o.
Štós 143, Štós
Dátum: 14.11.2023
Poznámka:
CAMASE, a.s.
Pražská 11, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 24.10.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0008/2023/T-SD (PDF)
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s.
Kožušnícka 4, Trenčín
Dátum: 23.10.2023
Poznámka:
FORTISCHEM a. s.
M. R. Štefánika 1, Nováky
Dátum: 17.10.2023
Poznámka:
DEVEX, spol.s.r.o.
Astrová 3214/2, Spišská Nová Ves
Dátum: 17.10.2023
Poznámka:
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Radničné námestie 8, Banská Štiavnica
Dátum: 12.10.2023
Poznámka:
Obecná kanalizačná, s.r.o.
Veselé 346
Dátum: 11.10.2023
Poznámka:
KOOR, s.r.o.
Mlynské Nivy 56, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 11.10.2023
Poznámka:
Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s.
Priemyselná 12, Žiar nad Hronom
Dátum: 02.10.2023
Poznámka: Proti rozhodnutiu bolo podané odvolanie, rozhodnutím II. stupňa č. 064/36986/2023/PR/SD potvrdené rozhodnutie.
Prometheus Energy s.r.o.
Mostová 2 , Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 28.09.2023
Poznámka: