Obec Borinka
, Borinka 110
0478/2013/V-RG
Dátum: 19.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Dlhé Pole
, Dlhé Pole 249
0479/2013/V-RG
Dátum: 19.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Drienovo
Drienovo 55, Čabradský Vrbovok
0467/2013/V-RG
Dátum: 19.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Horné Orešany
, Horné Orešany 190
0485/2013/V-RG
Dátum: 19.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Horné Otrokovce
, Horné Otrokovce 146
0487/2013/V-RG
Dátum: 19.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   e) odvádzanie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Hrabovec
, Hrabovec 105
0471/2013/V-RG
Dátum: 19.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Chmeľnica
, Chmeľnica 103
0470/2013/V-RG
Dátum: 19.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Jablonec
Jablonec 59, Budmerice
0491/2013/V-RG
Dátum: 19.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Kuchyňa
, Kuchyňa 220
0477/2013/V-RG
Dátum: 19.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Mníšek nad Hnilcom
Mníšek nad Hnilcom 292, Mníšek nad Hnilcom
0469/2013/V-RG
Dátum: 19.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Osrblie
Stredná 230, Hronec
0466/2013/V-RG
Dátum: 19.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Pružina
Pružina 415, Pružina
0463/2013/V-RG
Dátum: 19.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Radošina
Školská 416 , Radošina
0476/2013/V-RG
Dátum: 19.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Ratkovce
Ratkovce 97 , Červeník
0474/2013/V-RG
Dátum: 19.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
   j) pripojenie na verejnú kanalizáciu
Obec Šurianky
Hlavná 54, Šurianky
0473/2013/V-RG
Dátum: 19.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   c) dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Tomášikovo
Hlavná 319, Tomášikovo
0484/2013/V-RG
Dátum: 19.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Uňatín
Uňatín 49, Bzovík
0465/2013/V-RG
Dátum: 19.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Bačkov
Hlavná 201, Bačkov
0486/2013/V-RG
Dátum: 19.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Čab
, Čab 1
0480/2013/V-RG
Dátum: 19.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   c) dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Domaniža
Domaniža 426, Domaniža
0483/2013/V-RG
Dátum: 19.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou