AGILITA PLUS, s.r.o.
Panenská 7, Bratislava
0102/2013/V-RG
Dátum: 27.06.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   b) výroba a distribúcia pitnej vody verejným vodovodom
   c) dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Agilita vodárenská spoločnosť, s. r. o., skrátený názov: AVS, s. r. o.
Panenská 7, Bratislava
0011/2016/V-RG
Dátum: 22.03.2016
Poznámka: Regulovaná činnost:
   b) výroba a distribúcia pitnej vody verejným vodovodom
   c) dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
AGROFARMA, spol. s r.o. Červený Kameň
Červený Kameň 324 , Červený Kameň
0518/2013/V-RG
Dátum: 24.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
AQUAMONT spol. s r.o.
č. 339, Matúškovo
0046/2016/V-RG
Dátum: 13.12.2016
Poznámka: Regulovaná činnost:
   c) dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
AQUAMONT spol. s r.o.
Horné Saliby 1087, Horné Saliby
0022/2014/V-RG
Dátum: 18.06.2014
Poznámka: Regulovaná činnost:
   c) dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   e) odvádzanie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
AQUAMONT spol. s r.o.
Horné Saliby 1087, Horné Saliby
0033/2014/V-RG
Dátum: 23.09.2014
Poznámka: Regulovaná činnost:
   c) dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
AQUASPIŠ spol. s r.o.
Sadová 12/2081, Spišská Nová Ves
0105/2015/V-RG
Dátum: 11.06.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
AQUASPIŠ spol. s r.o.
Sadová 12/2081, Spišská Nová Ves
0528/2013/V-RG
Dátum: 08.11.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   c) dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
BK, a.s.
Dopravná 19, Piešťany
0318/2013/V-RG
Dátum: 27.08.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, Bratislava
0006/2016/V-RG
Dátum: 26.02.2016
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   b) výroba a distribúcia pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, Bratislava
0325/2013/V-RG
Dátum: 03.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   b) výroba a distribúcia pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Čachtická kanalizačná spoločnosť, s.r.o. "ČKS"
Malinovského 769, Čachtice
0017/2014/V-RG
Dátum: 22.05.2014
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Čachtická kanalizačná spoločnosť, s.r.o. "ČKS"
Malinovského 769, Čachtice
0035/2016/V-RG
Dátum: 02.11.2016
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o.
nám. Dr. Alberta Schweitzera 194, Stará Turá
0506/2013/V-RG
Dátum: 24.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
ČOV Branč, s.r.o.
Hlavné námestie 1/1 , Branč
0012/2016/V-RG
Dátum: 04.04.2016
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
ČOV Senica, s.r.o.
Železničná 362/122, Senica
0584/2013/V-RG
Dátum: 04.10.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
ČOV VLČANY - NEDED, spol. s r.o.
, Vlčany 1
0523/2013/V-RG
Dátum: 24.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Dalkia Industry Žiar nad Hronom, a.s.
Priemyselná 12, Žiar nad Hronom
0170/2013/V-RG
Dátum: 25.07.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Energetika Sereď, s.r.o.
Legionárska ulica 1127, Sereď
0003/2014/V-RG
Dátum: 14.01.2014
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
GALMISTAU, s.r.o.
Láb 37, Láb
0002/2015/V-RG
Dátum: 19.01.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   c) dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou