Hlinická kanalizačná, s.r.o.
Strojárska 359, Hliník nad Hronom
0001/2013/V-RG
Dátum: 15.02.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
   f) čistenie odpadovej vody privádzanej do čistiarne odpad. vôd verejnou kanalizáciou
Obec Cabaj - Čápor
543, Cabaj - Čápor
0001/2014/V-RG
Dátum: 14.01.2014
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s.
1. mája 11, Trenčín
0001/2015/V-RG
Dátum: 13.01.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   b) výroba a distribúcia pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Podnik verejnoprospešných služieb obec Kolíňany
Námestie L. A. Aranya 528, Kolíňany
0001/2016/V-RG
Dátum: 26.01.2016
Poznámka: Regulovaná činnost:
   c) dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Dolné Mladonice
Dolné Mladonice 3, Bzovík
0002/2013/V-RG
Dátum: 11.04.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   b) výroba a distribúcia pitnej vody verejným vodovodom
Obec Rastislavice
Rastislavice 27, Rastislavice
0002/2014/V-RG
Dátum: 14.01.2014
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
GALMISTAU, s.r.o.
Láb 37, Láb
0002/2015/V-RG
Dátum: 19.01.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   c) dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Družstevná pri Hornáde
Hlavná 38, Družstevná pri Hornáde
0002/2016/V-RG
Dátum: 25.02.2016
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Kalná nad Hronom
Červenej armády 55, Kalná nad Hronom
0003/2013/V-RG
Dátum: 11.04.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Energetika Sereď, s.r.o.
Legionárska ulica 1127, Sereď
0003/2014/V-RG
Dátum: 14.01.2014
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Častkov
Častkov 35, Častkov
0003/2015/V-RG
Dátum: 29.01.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Timoradza
Timoradza 1, Podlužany
0003/2016/V-RG
Dátum: 25.02.2016
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Rejdová
, Rejdová 47
0004/2013/V-RG
Dátum: 12.04.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   c) dodávka pitnej vody verejným vodovodom
PreVaK, s.r.o.
Púchovská 8, Bratislava
0004/2014/V-RG
Dátum: 14.01.2014
Poznámka: Regulovaná činnost:
   b) výroba a distribúcia pitnej vody verejným vodovodom
   c) dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
   f) čistenie odpadovej vody privádzanej do čistiarne odpad. vôd verejnou kanalizáciou
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Priemyselná 10, Piešťany
0004/2015/V-RG
Dátum: 29.01.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   b) výroba a distribúcia pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Priemyselná 10, Piešťany
0004/2016/V-RG
Dátum: 25.02.2016
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   b) výroba a distribúcia pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Kočín - Lančár
Kočín 4, Kočín - Lančár
0005/2013/V-RG
Dátum: 15.04.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
STAVOIMPEX Holíč, spol. s r. o.
Nám. Mieru 20, Holíč
0005/2014/V-RG
Dátum: 14.01.2014
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   c) dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
   e) odvádzanie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Lazany
Hlavná 59/56 , Lazany
0005/2015/V-RG
Dátum: 29.01.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Vodárenské a technické služby, s.r.o.
Šafárikova 30, Hlohovec
0005/2016/V-RG
Dátum: 25.02.2016
Poznámka: Regulovaná činnost:
   c) dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou