Hlinická kanalizačná, s.r.o.
Strojárska 359, Hliník nad Hronom
0001/2013/V-RG
Dátum: 15.02.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
   f) čistenie odpadovej vody privádzanej do čistiarne odpad. vôd verejnou kanalizáciou
Obec Kalná nad Hronom
Červenej armády 55, Kalná nad Hronom
0003/2013/V-RG
Dátum: 11.04.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Dolné Mladonice
Dolné Mladonice 3, Bzovík
0002/2013/V-RG
Dátum: 11.04.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   b) výroba a distribúcia pitnej vody verejným vodovodom
Obec Rejdová
, Rejdová 47
0004/2013/V-RG
Dátum: 12.04.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   c) dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Kočín - Lančár
Kočín 4, Kočín - Lančár
0005/2013/V-RG
Dátum: 15.04.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Rudinská
Rudinská 125, Rudina
0006/2013/V-RG
Dátum: 15.04.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Moravské Lieskové
, Moravské Lieskové 657
0007/2013/V-RG
Dátum: 16.04.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   c) dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Krahule
Krahule 26, Kremnica
0008/2013/V-RG
Dátum: 23.04.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Velčice
Velčice, Hlavná 73, Sľažany
0009/2013/V-RG
Dátum: 23.04.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   f) čistenie odpadovej vody privádzanej do čistiarne odpad. vôd verejnou kanalizáciou
Obec Liptovská Lúžna
, Liptovská Lúžna 629
0010/2013/V-RG
Dátum: 24.04.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Krnča
Októbrova 500, Krnča
0011/2013/V-RG
Dátum: 24.04.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Pitelová
Pitelová 79, Trnavá Hora
0015/2013/V-RG
Dátum: 25.04.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Tomášov
ul. 1. mája 5, Tomášov
0014/2013/V-RG
Dátum: 25.04.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   e) odvádzanie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
   f) čistenie odpadovej vody privádzanej do čistiarne odpad. vôd verejnou kanalizáciou
Obec Trnavá Hora
, Trnavá Hora 229
0012/2013/V-RG
Dátum: 25.04.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Veľké Rovné
, Veľké Rovné 1621
0013/2013/V-RG
Dátum: 25.04.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Matice slovenskej 10, Prievidza
0016/2013/V-RG
Dátum: 09.05.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Michalová
Trosky 1, Michalová
0018/2013/V-RG
Dátum: 10.05.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Vinosady
Pezinská 95, Vinosady
0017/2013/V-RG
Dátum: 10.05.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Nižná Myšľa
Obchodná 104, Nižná Myšľa
0020/2013/V-RG
Dátum: 10.05.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Rastislavice
, Rastislavice
0019/2013/V-RG
Dátum: 10.05.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   c) dodávka pitnej vody verejným vodovodom