Obec Hankovce
, Hankovce 1
0226/2013/V-RG
Dátum: 06.08.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Harichovce
1. Mája č. 25, Harichovce
0025/2016/V-RG
Dátum: 29.09.2016
Poznámka: Regulovaná činnost:
   c) dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Harichovce
1. Mája č. 25, Harichovce
0167/2013/V-RG
Dátum: 25.07.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   c) dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Hatné
Hatné 46, Hatné
0091/2015/V-RG
Dátum: 07.05.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Hažín
Hažín 122, Zalužice
0335/2013/V-RG
Dátum: 03.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Heľpa
Farská 588/2, Heľpa
0033/2015/V-RG
Dátum: 19.03.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Heľpa
Farská 588/2, Heľpa
0361/2013/V-RG
Dátum: 11.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Hermanovce
Hermanovce 59, Hermanovce
0137/2013/V-RG
Dátum: 04.07.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Hertník
, Hertník 162
0124/2015/V-RG
Dátum: 02.11.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Hertník
, Hertník 162
0080/2013/V-RG
Dátum: 10.06.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Hniezdne
Hniezdne 1, Hniezdne
0203/2013/V-RG
Dátum: 01.08.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Hnilčík
, Hnilčík 38
0168/2013/V-RG
Dátum: 25.07.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Hnilec
Huta 77/6, Hnilec
0245/2013/V-RG
Dátum: 08.08.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Holčíkovce
Holčíkovce 40, Holčíkovce
0039/2016/V-RG
Dátum: 23.11.2016
Poznámka: Regulovaná činnost:
   c) dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Holčíkovce
Holčíkovce 40, Holčíkovce
0481/2013/V-RG
Dátum: 19.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Holumnica
, Holumnica 32
0122/2015/V-RG
Dátum: 02.11.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Holumnica
, Holumnica 32
0046/2013/V-RG
Dátum: 31.05.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Hontianske Nemce
, Hontianske Nemce 107
0299/2013/V-RG
Dátum: 23.08.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Horná Lehota
Horná Lehota 99, Podbrezová
0432/2013/V-RG
Dátum: 16.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Horná Súča
, Horná Súča 233
0509/2013/V-RG
Dátum: 24.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom