Železiarne Podbrezová a.s. skrátene ŽP a.s.
Kolkáreň 35, Podbrezová
0048/2013/V-RG
Dátum: 03.06.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Združenie obcí Horného Žitného ostrova pre odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Obecný úrad 28, Hubice
0322/2013/V-RG
Dátum: 27.08.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
   f) čistenie odpadovej vody privádzanej do čistiarne odpad. vôd verejnou kanalizáciou
Združenie obcí Enviropark Pomoravie
Hlavná 67 , Gajary
0537/2013/V-RG
Dátum: 24.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Združenie obcí "Zdravý mikroregión"
Preseľany 77, Preseľany
0504/2013/V-RG
Dátum: 24.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
ZDRAVOTECHNIKA, s.r.o.
Olšovského 228/34, Malacky
0128/2013/V-RG
Dátum: 26.06.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   c) dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
ZDA HOLDING SLOVAKIA, a.s.
ul. SNP 157/29, Bošany
0320/2013/V-RG
Dátum: 27.08.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   f) čistenie odpadovej vody privádzanej do čistiarne odpad. vôd verejnou kanalizáciou
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra
0184/2013/V-RG
Dátum: 30.07.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   b) výroba a distribúcia pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
   j) pripojenie na verejnú kanalizáciu
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, Košice
0355/2013/V-RG
Dátum: 09.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   b) výroba a distribúcia pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Vojenské zdravotnícke zariadenia, a.s.
Teplická 81, Piešťany
0379/2013/V-RG
Dátum: 11.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o.
Dlhá 11/1248, Stupava
0033/2016/V-RG
Dátum: 24.10.2016
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Vodárenské a technické služby, s.r.o.
Šafárikova 30, Hlohovec
0005/2016/V-RG
Dátum: 25.02.2016
Poznámka: Regulovaná činnost:
   c) dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Vodárenské a technické služby, s.r.o.
Šafárikova 30, Hlohovec
0113/2015/V-RG
Dátum: 21.09.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   c) dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Vodárenské a technické služby, s.r.o.
Šafárikova 30, Hlohovec
0541/2013/V-RG
Dátum: 24.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   c) dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Vodárenská správcovská spoločnosť Mojmírovce, s.r.o.
, Mojmírovce č. 943
0280/2013/V-RG
Dátum: 19.08.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   c) dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Vodárenská spoločnosť Sládkovičovo, spol. s r.o.
Fučíkova 460/254, Sládkovičovo
0137/2015/V-RG
Dátum: 01.12.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Vodárenská spoločnosť Sládkovičovo, spol. s r.o.
Fučíkova 460/254, Sládkovičovo
0241/2013/V-RG
Dátum: 08.08.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s.
Pri Váhu 6, Ružomberok
0353/2013/V-RG
Dátum: 09.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s.
Priemyselná 12, Žiar nad Hronom
0117/2015/V-RG
Dátum: 02.10.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
VEGUM a. s.
Gumárenská 337, Dolné Vestenice
0136/2013/V-RG
Dátum: 03.07.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
V I S T O s.r.o.
Bánovská cesta 8220/7A, Žilina
0543/2013/V-RG
Dátum: 24.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   c) dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   f) čistenie odpadovej vody privádzanej do čistiarne odpad. vôd verejnou kanalizáciou