ENERGETIKA - JUMI, s.r.o.
Starozagorská 39, Košice
Dátum: 29.11.2023
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 29.11.2023
Poznámka: Príloha k rozhodnutiu číslo 0085/2024/E [pdf, nové okno]Dodávka zraniteľným odberateľom
BBF energy, s.r.o.
Podskala 3240, Spišská Nová Ves
Dátum: 28.11.2023
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
ENSTRA a. s.
Kálov 1, Žilina
Dátum: 28.11.2023
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
EP ENERGY TRADING, a.s., organizačná zložka
Pribinova 25, Bratislava
Dátum: 28.11.2023
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
RIGHT POWER, a.s.
Na Bráne 8665/4, Žilina
Dátum: 28.11.2023
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
Stredoslovenská energetika, a. s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Dátum: 28.11.2023
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 28.11.2023
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
Pow-en a.s.
Prievozská 4B, Bratislava
Dátum: 28.11.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0077/2024/E bolo zmenené rozhodnutím číslo 0267/2024/E [PDF]
Dodávka zraniteľným odberateľom
Stredoslovenská distribučná, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
Dátum: 28.11.2023
Poznámka: Pripojovacie poplatky
Východoslovenská distribučná, a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 28.11.2023
Poznámka: Pripojovacie poplatky
Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 28.11.2023
Poznámka: Pripojovacie poplatky
ELGAS, s.r.o.
Robotnícka 2271, Považská Bystrica
Dátum: 27.11.2023
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
Kremnická banská spoločnosť, s.r.o.
J. Horvátha 889/8, Kremnica
Dátum: 27.11.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0012/2024/E bolo zmenené rozhodnutím číslo 0092/2024/E [PDF]
Dodávka zraniteľným odberateľom
Energie2, a.s.
Lazaretská 3a, Bratislava
Dátum: 27.11.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0072/2024/E bolo zmenené rozhodnutím číslo 0101/2024/E [PDF]
Dodávka zraniteľným odberateľom
UTYLIS s. r. o.
Ružinovská 42, Bratislava
Dátum: 27.11.2023
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
MH Teplárenský holding, a.s.
Turbínová 3, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Dátum: 27.11.2023
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0304/2024/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
TRENS SK, a. s.
Súvoz 1 , Trenčín
Dátum: 27.11.2023
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
BUKÓZA ENERGO, a. s.
Hencovská 2073, Hencovce
Dátum: 24.11.2023
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0005/2024/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0005/2024/E-ZR
Dodávka zraniteľným odberateľom
Železnice Slovenskej republiky
Klemensova 8, Bratislava
Dátum: 24.11.2023
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom