Kremnická banská spoločnosť, s.r.o.
J. Horvátha 889/8, Kremnica
Dátum: 31.01.2023
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
Priemyselný park Štúrovo, a. s.
Továrenská 1, Štúrovo
Dátum: 24.01.2023
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
BIOELEKTRO ENERGY 3 s. r. o.
Hviezdoslavova 168/168, Ladce
Dátum: 13.01.2023
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
Istrochem Reality, a.s.
Nobelova 34, Bratislava
Dátum: 11.01.2023
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
TRENS SK, a. s.
Súvoz 1 , Trenčín
Dátum: 10.01.2023
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
ENSTRA a. s.
Kálov 1, Žilina
Dátum: 09.01.2023
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
Dátum: 30.12.2022
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
Slovenská energetika, a.s.
Bytčianska 371/121, Žilina
Dátum: 30.12.2022
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
UTYLIS s. r. o.
Ružinovská 42, Bratislava
Dátum: 30.12.2022
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
RIGHT POWER, a.s.
Na Bráne 8665/4, Žilina
Dátum: 30.12.2022
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
BUKÓZA ENERGO, a. s.
Hencovská 2073, Hencovce
Dátum: 30.12.2022
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
Greenlogy a.s.
Závodská cesta 2945/38, Žilina
Dátum: 29.12.2022
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
ESCO Distribučné sústavy a.s.
Františkánska 4, Trnava pri Laborci
Dátum: 29.12.2022
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
Východoslovenská distribučná, a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 29.12.2022
Poznámka:
Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 29.12.2022
Poznámka:
Stredoslovenská distribučná, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
Dátum: 29.12.2022
Poznámka:
OKTE, a.s.
Mlynské nivy 48, Bratislava
Dátum: 29.12.2022
Poznámka:
ENERGOSAM, s.r.o.
Ul. kpt. M.Uhra 57/3, Myjava
Dátum: 29.12.2022
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
MH Teplárenský holding, a.s.
Turbínová 3, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Dátum: 29.12.2022
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
Pow-en a.s.
Prievozská 4B, Bratislava
Dátum: 29.12.2022
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom