PPA Power DS s. r. o.
Vajnorská 137, Bratislava
Dátum: 05.06.2024
Poznámka: Pripojovacie poplatky
OPTIMAL PARTNER s. r. o.
Dúbravská cesta 2, Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Dátum: 02.06.2024
Poznámka: Pripojovacie poplatky
PPA Power DS s. r. o.
Vajnorská 137, Bratislava
Dátum: 28.05.2024
Poznámka: Pripojovacie poplatky
PPA Power DS s. r. o.
Vajnorská 137, Bratislava
Dátum: 28.05.2024
Poznámka: Pripojovacie poplatky
PPA Power DS s. r. o.
Vajnorská 137, Bratislava
Dátum: 28.05.2024
Poznámka: Pripojovacie poplatky
PPA Power DS s. r. o.
Vajnorská 137, Bratislava
Dátum: 28.05.2024
Poznámka: Pripojovacie poplatky
PPA Power DS s. r. o.
Vajnorská 137, Bratislava
Dátum: 28.05.2024
Poznámka: Pripojovacie poplatky
PPA Power DS s. r. o.
Vajnorská 137, Bratislava
Dátum: 28.05.2024
Poznámka: Pripojovacie poplatky
Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 20.12.2019
Poznámka:
Východoslovenská distribučná, a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 20.12.2019
Poznámka: TPS 2020 - Odvolanie.

Stredoslovenská distribučná, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
Dátum: 20.12.2019
Poznámka: