Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 20.12.2019
Poznámka:
Východoslovenská distribučná, a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 20.12.2019
Poznámka: TPS 2020 - Odvolanie.

Stredoslovenská distribučná, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
Dátum: 20.12.2019
Poznámka: