KLF-ENERGETIKA, a.s.
Kukučínova 2346, Kysucké Nové Mesto
Dátum: 20.02.2024
Poznámka: Distribúcia
PPKK distribúcia, s.r.o.
Bratislavská 81/37, Šamorín
Dátum: 20.02.2024
Poznámka: Distribúcia
TMC Servis s.r.o.
Alstrova 6061/129, Bratislava
Dátum: 20.02.2024
Poznámka: Distribúcia
PPKK distribúcia, s.r.o.
Bratislavská 81/37, Šamorín
Dátum: 16.02.2024
Poznámka: Distribúcia
MH Teplárenský holding, a.s.
Turbínová 3, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Dátum: 13.02.2024
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0304/2024/E mení rozhodnutie číslo 0062/2024/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
Pow-en a.s.
Prievozská 4B, Bratislava
Dátum: 12.02.2024
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0267/2024/E mení rozhodnutie číslo 0077/2024/E [PDF]
Dodávka zraniteľným odberateľom
ENSTRA a. s.
Kálov 1, Žilina
Dátum: 23.01.2024
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0067/2024/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
EP ENERGY TRADING, a.s., organizačná zložka
Pribinova 25, Bratislava
Dátum: 23.01.2024
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0084/2024/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 20.12.2019
Poznámka:
Východoslovenská distribučná, a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 20.12.2019
Poznámka: TPS 2020 - Odvolanie.

Stredoslovenská distribučná, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
Dátum: 20.12.2019
Poznámka: