Stredoslovenská distribučná, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
Dátum: 28.11.2023
Poznámka: Pripojovacie poplatky
Východoslovenská distribučná, a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 28.11.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0100/2023/E bolo zmenené rozhodnutím číslo 0126/2024/E [PDF]
Pripojovacie poplatky
Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 28.11.2023
Poznámka: Pripojovacie poplatky
ELGAS, s.r.o.
Robotnícka 2271, Považská Bystrica
Dátum: 27.11.2023
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
Kremnická banská spoločnosť, s.r.o.
J. Horvátha 889/8, Kremnica
Dátum: 27.11.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0012/2024/E bolo zmenené rozhodnutím číslo 0092/2024/E [PDF]
Dodávka zraniteľným odberateľom
Energie2, a.s.
Lazaretská 3a, Bratislava
Dátum: 27.11.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0072/2024/E bolo zmenené rozhodnutím číslo 0101/2024/E [PDF]
Dodávka zraniteľným odberateľom
UTYLIS s. r. o.
Ružinovská 42, Bratislava
Dátum: 27.11.2023
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
MH Teplárenský holding, a.s.
Turbínová 3, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Dátum: 27.11.2023
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0304/2024/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
TRENS SK, a. s.
Súvoz 1 , Trenčín
Dátum: 27.11.2023
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
BUKÓZA ENERGO, a. s.
Hencovská 2073, Hencovce
Dátum: 24.11.2023
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0005/2024/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0005/2024/E-ZR
Dodávka zraniteľným odberateľom
Železnice Slovenskej republiky
Klemensova 8, Bratislava
Dátum: 24.11.2023
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
OFZ, a.s.
Široká 381, Oravský Podzámok
Dátum: 24.11.2023
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
CREATIVE SCREAM, s.r.o.
Štúrova 17, Liptovský Mikuláš
Dátum: 24.11.2023
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
Greenlogy a.s.
Závodská cesta 2945/38, Žilina
Dátum: 23.11.2023
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
MEOPTIS, s.r.o.
J. Hagaru 9, Bratislava - mestská časť Rača
Dátum: 23.11.2023
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17, Martin
Dátum: 23.11.2023
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
RAVEN a.s.
Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica
Dátum: 23.11.2023
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
Slovenské elektrárne, a.s.
Mlynské nivy 47, Bratislava
Dátum: 23.11.2023
Poznámka:
VeCom SK, a.s.
Einsteinova 21, Bratislava - mestská časť Petržalka
Dátum: 21.11.2023
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
Priemyselný park Štúrovo, a. s.
Továrenská 1, Štúrovo
Dátum: 21.11.2023
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom