A.En. Slovensko s.r.o.
Dúbravca 5, Martin
Dátum: 10.11.2020
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0197/2018/E [PDF]
Dodávka zraniteľným odberateľom
A.En. Slovensko s.r.o.
Dúbravca 5, Martin
Dátum: 19.11.2019
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0197/2018/E [PDF]
Dodávka zraniteľným odberateľom
A.En. Slovensko s.r.o.
Dúbravca 5, Martin
Dátum: 07.03.2017
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0197/2018/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
A.En. Slovensko s.r.o.
Dúbravca 5, Martin
Dátum: 28.11.2016
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0275/2017/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
A.En. Slovensko s.r.o.
Dúbravca 5, Martin
Dátum: 21.12.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0035/2020/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0003/2021/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0060/2022/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
A.En. Slovensko s.r.o.
Dúbravca 5, Martin
Dátum: 06.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0197/2018/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0035/2020/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0003/2021/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
AB Facility s. r. o.
Einsteinova 21, Bratislava
Dátum: 21.04.2017
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0380/2017/E ruší rozhodnutie číslo 0071/2017/E [PDF]
Dodávka zraniteľným odberateľom
AB Facility s. r. o.
Einsteinova 21, Bratislava
Dátum: 29.12.2016
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0380/2017/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
AB&B, s. r. o.
Kopčianska 8/A, Bratislava - mestská časť Petržalka
Dátum: 21.01.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0026/2018/E v znení rozhodnutia č. 0062/2019/E v znení rozhodnutia č. 0077/2020/E
Distribúcia
AB&B, s. r. o.
Kopčianska 8/A, Bratislava - mestská časť Petržalka
Dátum: 26.01.2021
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0077/2018/E [PDF]
Distribúcia
AB&B, s. r. o.
Kopčianska 8/A, Bratislava
Dátum: 16.12.2019
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0077/2018/E [PDF]
Distribúcia
AB&B, s. r. o.
Kopčianska 8/A, Bratislava
Dátum: 12.12.2019
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0026/2018/E [PDF]
Distribúcia
AB&B, s. r. o.
Kopčianska 16, Bratislava
Dátum: 18.12.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0062/2019/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0077/2020/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0136/2021/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0219/2022/E (PDF)
Distribúcia
AB&B, s. r. o.
Kopčianska 8/A, Bratislava
Dátum: 11.12.2018
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0077/2018/E [PDF]
Distribúcia
AB&B, s. r. o.
Kopčianska 16, Bratislava
Dátum: 30.11.2018
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0026/2018/E [PDF]
Distribúcia
AB&B, s. r. o.
Kopčianska 16, Bratislava
Dátum: 26.04.2017
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0026/2018/E (PDF)
Distribúcia
AB&B, s. r. o.
Kopčianska 8/A, Bratislava
Dátum: 18.12.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0141/2019/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0131/2020/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0115/2021/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0117/2022/E (PDF)
Distribúcia
AB&B, s. r. o.
Kopčianska 16, Bratislava
Dátum: 24.05.2017
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0077/2018/E (PDF)
Distribúcia
AB&B, s. r. o.
Einsteinova 19, Bratislava
Dátum: 17.04.2024
Poznámka: Distribúcia
AB&B, s. r. o.
Einsteinova 19, Bratislava
Dátum: 22.03.2024
Poznámka: Distribúcia