EUROPA SC a. s.
Na Troskách 25/14180, Banská Bystrica
Dátum: 19.12.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0226/2023/E bolo zmenené rozhodnutím číslo 0138/2024/E [PDF]
Distribúcia
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov
Jána Hollého 5898/14, Prešov
Dátum: 19.12.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0143/2023/E bolo zmenené rozhodnutím číslo 0257/2024/E [PDF]
Distribúcia
FIMAD, s.r.o.
Lieskovec 584/10, Dubnica nad Váhom
Dátum: 19.12.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0208/2023/E bolo zmenené rozhodnutím číslo 0239/2024/E [PDF]
Distribúcia
Forum Poprad, a.s.
Malý trh 2/A, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 19.12.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0149/2023/E bolo zmenené rozhodnutím číslo 0169/2024/E [PDF]
Distribúcia
GGE distribúcia, s. r. o.
Robotnícka 2160, Považská Bystrica
Dátum: 19.12.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0217/2023/E bolo zmenené rozhodnutím číslo 0139/2024/E [PDF]
Distribúcia
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Matice slovenskej 10, Prievidza
Dátum: 19.12.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0223/2023/E bolo zmenené rozhodnutím číslo 0149/2024/E [PDF]
Distribúcia
HTMAS s.r.o.
Matuškova 48, Vlkanová
Dátum: 19.12.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0224/2023/E bolo zmenené rozhodnutím číslo 0140/2024/E [PDF]
Distribúcia
CHEMES, a.s. Humenné
Chemlonská 1, Humenné
Dátum: 19.12.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0133/2023/E bolo zmenené rozhodnutím číslo 0271/2024/E [PDF]
Distribúcia
IKA TRANS, spol. s r.o.
Nad traťou 26, Kežmarok
Dátum: 19.12.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0142/2023/E bolo zmenené rozhodnutím číslo 0168/2024/E [PDF]
Distribúcia
KLF-Distribúcia, s.r.o.
Kukučínova 2346, Kysucké Nové Mesto
Dátum: 19.12.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0221/2023/E bolo zmenené rozhodnutím číslo 0150/2024/E [PDF]
Distribúcia
KMF SLOVAKIA, s. r. o.
Nová 1887/78, Dunajská Lužná
Dátum: 19.12.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0135/2023/E bolo zmenené rozhodnutím číslo 0159/2024/E [PDF]
Distribúcia
KOMTERM Slovensko, a.s.
Na stanicu 22, Žilina
Dátum: 19.12.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0220/2023/E bolo zmenené rozhodnutím číslo 0151/2024/E [PDF]
Distribúcia
Kremnická banská spoločnosť, s.r.o.
J. Horvátha 889/8, Kremnica
Dátum: 19.12.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0218/2023/E bolo zmenené rozhodnutím číslo 0141/2024/E [PDF]
Distribúcia
KRON ENERGY, s. r. o.
Mraziarenská 6, Bratislava
Dátum: 19.12.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0219/2023/E bolo zmenené rozhodnutím číslo 0142/2024/E [PDF]
Distribúcia
LOJECT s.r.o.
Šoltésovej 2, Bratislava
Dátum: 19.12.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0130/2023/E bolo zmenené rozhodnutím číslo 0143/2024/E [PDF]
Distribúcia
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18/7555, Piešťany
Dátum: 19.12.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0131/2023/E bolo zmenené rozhodnutím číslo 0152/2024/E [PDF]
Distribúcia
Metsa Tissue Slovakia s.r.o.
Celulózka 3494, Žilina
Dátum: 19.12.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0153/2023/E bolo zmenené rozhodnutím číslo 0144/2024/E [PDF]
Distribúcia
MAHLE Engine Components Slovakia s.r.o.
Nábrežie Oravy 625/12B, Dolný Kubín
Dátum: 19.12.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0152/2023/E bolo zmenené rozhodnutím číslo 0153/2024/E [PDF]
Distribúcia
MH Teplárenský holding, a.s.
Turbínová 3, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Dátum: 19.12.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0154/2023/E bolo zmenené rozhodnutím číslo 0145/2024/E [PDF]
Distribúcia
Mondi SCP, a.s.
Tatranská cesta 3, Ružomberok
Dátum: 19.12.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0155/2023/E bolo zmenené rozhodnutím číslo 0154/2024/E [PDF]
Distribúcia