Chalupka Rasťo, Mgr.
Ivana Krasku 1122/9, Revúca
Dátum: 14.04.2021
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0014/2021/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 2078/2014/E-OZ [PDF]
Energy Europe, SE
Kopčianska 10, Bratislava
Dátum: 06.04.2021
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0012/2021/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0195/2018/E [PDF]
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Kuzmányho 25, Martin
Dátum: 01.04.2021
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0013/2021/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0031/2017/E-OZ [PDF]
Lexus s. r. o.
Pekná cesta 15, Bratislava
Dátum: 29.03.2021
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0011/2021/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0070/2017/E-OZ [PDF]
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 29.03.2021
Poznámka:
ENZO, s.r.o.
Kostolná Ves 201, Nitrianske Rudno
Dátum: 17.03.2021
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0010/2021/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0444/2014/E-OZ [PDF]
ENZO, s.r.o.
Kostolná Ves 201, Nitrianske Rudno
Dátum: 17.03.2021
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0009/2021/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0345/2014/E-OZ [PDF]
ENZO, s.r.o.
Kostolná Ves 201, Nitrianske Rudno
Dátum: 17.03.2021
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0007/2021/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0342/2014/E-OZ [PDF]
ENZO, s.r.o.
Kostolná Ves 201, Nitrianske Rudno
Dátum: 17.03.2021
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0008/2021/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0343/2014/E-OZ [PDF]
ENZO, s.r.o.
Kostolná Ves 201, Nitrianske Rudno
Dátum: 17.03.2021
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0005/2021/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0445/2014/E-OZ [PDF]
ENZO, s.r.o.
Kostolná Ves 201, Nitrianske Rudno
Dátum: 17.03.2021
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0006/2021/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0340/2014/E-OZ [PDF]
Bytkomfort, s.r.o.
SNP 9, Nové Zámky
Dátum: 17.03.2021
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0004/2021/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0064/2017/E-KV [PDF]
Martin Rovenský - MARO
Černyševského 1, Bratislava
Dátum: 23.02.2021
Poznámka: Toto rozhodnutie ruší rozhodnutie číslo 1417/2014/E-OZ
Zábronský Rastislav, MVDr.
Kolónia Hviezda 10637/118, Martin
Dátum: 22.02.2021
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0028/2020/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 2027/2014/E-OZ [PDF]
Vargová Anna
Jelšovce 376, Jelšovce
Dátum: 19.02.2021
Poznámka:
RADIX, spol. s r.o.
Za mostom 12, Košice - mestská časť Krásna
Dátum: 08.02.2021
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0027/2020/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 1466/2014/E-OZ [PDF]
Slovenergie SK, a.s.
Hroncova 3, Košice
Dátum: 08.02.2021
Poznámka: Toto rozhodnutie ruší rozhodnutie číslo 0196/2018/E
Bobček Leonard, Mgr.
Revišné 326, Veličná
Dátum: 03.02.2021
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0003/2021/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0199/2017/E-OZ [PDF]
Bobček Leonard, Mgr.
Revišné 326, Veličná
Dátum: 03.02.2021
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0002/2021/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0197/2017/E-OZ [PDF]
ZSE Development, s.r.o.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 03.02.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0075/2018/E v znení rozhodnutia č. 0113/2018/E v znení rozhodnutia č. 0134/2020/E