Stredoslovenská distribučná, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
Dátum: 25.01.2024
Poznámka:
C m c, spol. s r.o.
Bottova 1522, Detva
Dátum: 23.01.2024
Poznámka:
AGROSEV, spol. s r.o.
Bottova 1, Detva
Dátum: 23.01.2024
Poznámka:
LEVEL ENERGY SLOVAKIA s.r.o.
Šebastovská 2, Prešov
Dátum: 11.01.2024
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0002/2024/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0080/2022/E-PP [PDF]
SLOVENSKÁ ENERGETICKÁ A OBCHODNÁ s.r.o.
Šebastovská 2, Prešov
Dátum: 11.01.2024
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0003/2024/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0081/2022/E-PP [PDF]
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 10.01.2024
Poznámka:
FECUPRAL, spol. s r.o.
Ľ. Štúra 17, Veľký Šariš
Dátum: 10.01.2024
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0001/2024/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 1997/2014/E-OZ (PDF)
Druhá prenosová, s. r. o.
Kolonáda Bojnice 944, Bojnice
Dátum: 09.01.2024
Poznámka:
Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 08.01.2024
Poznámka:
Východoslovenská distribučná, a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 08.01.2024
Poznámka:
HORNONITRIANSKE BANE zamestnanecká, akciová spoločnosť (v skratke HBz, a.s.)
Matice slovenskej 10, Prievidza
Dátum: 22.12.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0201/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0024/2024/E (PDF)
Stredoslovenská distribučná, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
Dátum: 22.12.2023
Poznámka:
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
Dátum: 22.12.2023
Poznámka:
Milan Roba
Čirč 188, Čirč
Dátum: 21.12.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0202/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 1366/2014/E-OZ (PDF)
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 20.12.2023
Poznámka:
Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 19.12.2023
Poznámka:
Stredoslovenská distribučná, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
Dátum: 19.12.2023
Poznámka:
Východoslovenská distribučná, a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 19.12.2023
Poznámka:
ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 18.12.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0196/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0001/2023/E-MR [PDF]
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
Dátum: 18.12.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0198/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0004/2023/E-MR (PDF)