Dan-Corp s. r. o.
Prievidzská 1658/34, Komárno
Dátum: 16.04.2020
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0029/2014/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0474/2014/E-OZ [PDF]
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Radničné námestie 8, Banská Štiavnica
Dátum: 08.08.2017
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0049/2016/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0548/2014/E-OZ [PDF]
SELZ, s.r.o.
Beniakovce 66, Beniakovce
Dátum: 20.12.2016
Poznámka:
Ciencialová Ingrid Ridene, Mgr.
Ovocná 24, Banská Bystrica
Dátum: 19.12.2016
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0055/2016/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0714/2014/E-OZ [PDF]
Rusnák Milan
Krátka 379/6, Letanovce
Dátum: 15.12.2016
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0054/2016/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 2229/2014/E-OZ [PDF]
Mihaličová Zdena
Beniakovce 66, Beniakovce
Dátum: 14.12.2016
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0053/2016/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0085/2015/E-OZ [PDF]
Klobušovský Ján
Demjata 236, Demjata
Dátum: 05.12.2016
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0052/2016/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 2437/2014/E-OZ [PDF]
Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 29.11.2016
Poznámka:
ENERGO DISTRIBÚCIA, s.r.o.
Šoltésovej 5, Košice
Dátum: 28.11.2016
Poznámka:
MYT - ELEK, s.r.o.
Nová Ľubovnňa 428, Nová Ľubovňa
Dátum: 18.11.2016
Poznámka:
Števanka Ondrej - ZPMS ENEKO MVE
Parková 433, Kovarce
Dátum: 16.11.2016
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0050/2016/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0403/2014/E-OZ [PDF]
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
Dátum: 14.11.2016
Poznámka:
Eko-Smart, s.r.o.
Novozámocká 1453/24, Zvolen
Dátum: 09.11.2016
Poznámka:
Slovenské elektrárne, a.s.
Mlynské nivy 47, Bratislava
Dátum: 03.10.2016
Poznámka:
BPS Huncovce, s.r.o.
Vrbov 300, Vrbov
Dátum: 20.09.2016
Poznámka:
TINA ENERGY s.r.o.
Detvianska 1, Košice
Dátum: 13.09.2016
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0048/2016/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 1306/2014/E-OZ [PDF]
STAVTECHNOLOGY spol.s r.o.
Havranské 11, Banská Bystrica
Dátum: 05.09.2016
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0040/2016/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0024/2014/E-OZ [PDF]
Burdy Dušan, Ing. a Burdyová Katarína, JUDr.
Leknová 3, Bratislava
Dátum: 24.08.2016
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0038/2016/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 1688/2014/E-OZ [PDF]
Remix spol. s r.o.
Repašského 2, Bratislava
Dátum: 24.08.2016
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0041/2016/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0575/2014/E-OZ [PDF]
Remix spol. s r.o.
Repašského 2, Bratislava
Dátum: 24.08.2016
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0042/2016/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0571/2014/E-OZ [PDF]