Čulen Milan Ing. LENCO servis
Partizánska 15, Piešťany
Dátum: 22.10.2019
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0028/2019/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 2084/2014/E-OZ [PDF]
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 16.10.2019
Zdeněk Tarr
sídlisko Lúky 1227/77, Vráble
Dátum: 11.10.2019
Poznámka: Rozhodnutie číslo ruší rozhodnutie číslo 1511/2014/E-OZ [PDF]
Očenáš Stanislav
Dolná 22, Selce
Dátum: 02.10.2019
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0025/2019/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0095/2014/E-OZ [PDF]
Karaš Štefan, Ing.
Strojárenská 11c, Košice
Dátum: 02.10.2019
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0024/2019/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0060/2015/E-OZ [PDF]
Slovenské elektrárne, a.s.
Mlynské nivy 47, Bratislava
Dátum: 16.09.2019
Poznámka:
DREPAL s.r.o.
Družstevná ulica 450, Spišská Belá
Dátum: 20.08.2019
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0020/2019/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 1649/2014/E-OZ [PDF]
Kurincová Miroslava, Ing.
Pekná 30/36, Žilina
Dátum: 19.08.2019
Poznámka:
AGROMÄSO, družstvo
Bystrička 152, Bystrička
Dátum: 16.08.2019
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0023/2019/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 2264/2014/E-OZ [PDF]
MVE Váh, s.r.o.
Ul. M. M. Hodžu 2075/2, Liptovský Mikuláš
Dátum: 12.08.2019
Poznámka:
KVARTET, a.s.
Nitrianska cesta 503/60, Partizánske
Dátum: 18.07.2019
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0019/2019/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0042/2019/E [PDF]
KVARTET, a.s.
Nitrianska cesta 503/60, Partizánske
Dátum: 18.07.2019
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0018/2019/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0237/2019/E [PDF]
SK Energy, s.r.o.
Púchovská 16, Bratislava
Dátum: 03.07.2019
Poznámka:
SK Energy, s.r.o.
Púchovská 16, Bratislava
Dátum: 03.07.2019
Poznámka:
Kamenický Tomáš
Sosnova 4543/3, Zvolen
Dátum: 25.06.2019
Poznámka:
MARADA Real Estates a.s.
Alžbetina 41, Košice
Dátum: 25.06.2019
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0017/2019/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0070/2015/E-OZ [PDF]
Gajdoš Viktor Ing.
Orechová 61, Humenné
Dátum: 24.06.2019
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0016/2019/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0023/2016/E-OZ [PDF]
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 17.06.2019
Poznámka: Rozhodnutia k podmienkam a metodikám podľa nariadenia FCA.
Metodika rozdelenia príjmu z preťaženia (CIDM – congestion income distribution methodology, čl. 57 FCA).
Príloha k rozhodnutiu č. 0024/2019/E-EU
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 11.06.2019
Poznámka: Rozhodnutia k podmienkam a metodikám podľa nariadenia ER.
Návrh pravidiel pozastavenia a obnovenia trhových činností (čl. 36).
Priloha k rozhodnutiu c. 0023/2019/E-EU
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 22.05.2019
Poznámka: Rozhodnutia k podmienkam a metodikám podľa nariadenia ER.
Návrh pravidiel zúčtovania odchýlok a regulačnej elektriny v stave núdze v elektroenergetike, pri predchádzaní stavu núdze v elektroenergetike a pri skúškach stavu núdze (čl. 39).
Príloha k rozhodnutiu č. 0022/2019/E-EU