FV BREZNO 2 s.r.o.
Lazovná 53, Banská Bystrica
Dátum: 20.12.2021
Poznámka:
FV BREZNO 3 s.r.o.
Lazovná 53, Banská Bystrica
Dátum: 20.12.2021
Poznámka:
FV BREZNO 4 s.r.o.
Lazovná 53, Banská Bystrica
Dátum: 20.12.2021
Poznámka:
FV BREZNO 5 s.r.o.
Lazovná 53, Banská Bystrica
Dátum: 20.12.2021
Poznámka:
AGROSERVIS-SLUŽBY, spol. s r.o.
Areál PDP Veľké Uherce 3, Veľké Uherce
Dátum: 13.12.2021
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0043/2021/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0052/2017/E-OZ [PDF]
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 13.12.2021
Poznámka:
Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 03.12.2021
PRESTISSIMO s.r.o.
Kremnická 26, Bratislava - mestská časť Petržalka
Dátum: 22.11.2021
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0041/2021/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0174/2017/E-OZ (PDF)
PRESTISSIMO s.r.o.
Kremnická 26, Bratislava - mestská časť Petržalka
Dátum: 22.11.2021
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0040/2021/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0175/2017/E-OZ (PDF)
SORUS Energy I., s.r.o.
Palackého 490/3, Nitra
Dátum: 12.11.2021
Poznámka:
Hrivňák Milan, Ing
Duklianska 1434, Bardejov
Dátum: 08.11.2021
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0039/2021/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 2157/2014/E-OZ [PDF]
Dufala Štefan, Ing.
Záhradná 40, Bardejov
Dátum: 11.10.2021
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0038/2021/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 1652/2014/E-OZ (PDF)
PRIMA Revúca, s.r.o.
Mokrá Lúka 278 , Mokrá Lúka
Dátum: 11.10.2021
Poznámka:
BioREn BB s.r.o.
Sládkovičova 9, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 11.10.2021
Poznámka:
Slezák Rudolf
Poľná 2, Stupava
Dátum: 08.09.2021
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0037/2021/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0492/2014/E-OZ (PDF)
PPA Power DS s. r. o.
Vajnorská 137, Bratislava
Dátum: 02.09.2021
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0112/2018/E [PDF]
L-INDUSTRY Park s. r. o.
Hattalova 12/C, Bratislava
Dátum: 18.08.2021
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0036/2021/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0563/2014/E-OZ [PDF]
ENSTRA a. s.
Sasinkova 9, Žilina
Dátum: 12.08.2021
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0035/2021/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0224/2018/E (PDF)
ENSTRA a. s.
Sasinkova 9, Žilina
Dátum: 12.08.2021
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0033/2021/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0223/2018/E (PDF)
ENSTRA a. s.
Sasinkova 9, Žilina
Dátum: 12.08.2021
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0034/2021/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0225/2018/E (PDF)