Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 18.12.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0199/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0003/2023/E-MR (PDF)
Stredoslovenská energetika, a. s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Dátum: 18.12.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0200/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0002/2023/E-MR (PDF)
Letisko Košice - Airport Košice a.s.
Letisko Košice, Košice IV
Dátum: 15.12.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0197/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0006/2021/E-PP [PDF]
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 14.12.2023
Poznámka:
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 13.12.2023
Poznámka:
Heliopark 2, s.r.o.
Lomená 10, Košice
Dátum: 13.12.2023
Poznámka:
Heliopark 3, s.r.o.
Lomená 10, Košice
Dátum: 13.12.2023
Poznámka:
Heliopark 5, s.r.o.
Lomená 10, Košice
Dátum: 13.12.2023
Poznámka:
Heliopark 7, s.r.o.
Lomená 10, Košice
Dátum: 13.12.2023
Poznámka:
Heliopark 8, s.r.o.
Lomená 10, Košice
Dátum: 13.12.2023
Poznámka:
Heliopark 9, s.r.o.
Lomená 10, Košice
Dátum: 13.12.2023
Poznámka:
ADAKOB, s.r.o.
Lomená 10, Košice
Dátum: 13.12.2023
Poznámka:
OFF LINE, s. r. o.
Račianska 88 B, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Dátum: 13.12.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0192/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0007/2024/E-OZ (PDF)
Danubian Biogas s.r.o. v konkurze
Gorazdova 34 , Bratislava
Dátum: 13.12.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0195/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0020/2022/E-OZ (PDF)
Buzitka obnoviteľné zdroje a. s.
Zvolenská 22, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 13.12.2023
Poznámka:
Beköová Katarína
Kráľová pri Senci, Kráľová pri Senci 921
Dátum: 12.12.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0188/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0791/2014/E-OZ (PDF)
GVP, spol. s r.o. Humenné
Tolstého 1, Humenné
Dátum: 12.12.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0193/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0083/2016/E-OZ (PDF)
Kožuško Igor, Ing.
Gregorovce 257, Uzovce
Dátum: 08.12.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0194/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 1508/2014/E-OZ [PDF]
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 04.12.2023
Poznámka:
E-BioGroup, spol. s.r.o.
Budyšínska 36, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Dátum: 29.11.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0191/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0064/2023/E-OZ [PDF]